Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2021

  numertemat raportudata
  37/2021 Zbycie przez spółkę zależną nieruchomości komercyjnej 2021-12-30 13:33
  36/2021 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2021-12-02 13:19
  35/2021 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2021-11-10 15:27
  34/2021 Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej 2021-10-26 16:15
  33/2021 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2021-10-19 20:08
  32/2021 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w IIII kwartałach 2021 r. 2021-10-05 15:32
  31/2021 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą WIKANA S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki
  Statut WIKANA S.A. - tekst jednolity
  2021-09-28 19:05
  30/2021 Rozwiązanie przez spółkę zależną umowy leasingu oraz nabycie nieruchomości komercyjnej 2021-09-27 16:44
  29/2021 Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A. 2021-09-13 11:45
  28/2021 Zawarcie istotnej umowy 2021-08-27 16:47
  27/2021 Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu 2021-08-20 15:06
  26/2021 Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej 2021-07-29 11:59
  25/2021 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2021-07-19 15:14
  24/2021 Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umów kredytowych 2021-07-16 16:46
  23/2021 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2021 r. 2021-07-08 08:35
  22/2021 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2021-07-02 17:32
  21/2021 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej 2021-06-30 14:39
  20/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r. 2021-06-30 13:30
  19/2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
  Uchwały ZWZ WIKANA S.A. 30.06.2021 r.
  2021-06-30 13:29
  18/2021 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r. 2021-06-30 13:28
  17/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał i dokumenty
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  Projekty uchwał
  Sprawozdanie o wynagrodzeniach
  Raport z oceny
  2021-06-02 22:11
  16/2021 Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej 2021-05-28 14:45
  15/2021 Całkowita przedterminowa spłata umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem 2021-05-12 15:40
  14/2021 Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2021-04-30 19:41
  13/2021 Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2021-04-30 19:41
  12/2021 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2020 rok 2021-04-29 10:22
  11/2021 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok 2021-04-16 15:09
  10/2021 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2021 r. 2021-04-08 15:52
  9/2021 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2021-03-02 16:38
  8/2021 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2021-03-02 16:04
  7/2021 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2021-02-10 16:47
  6/2021 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2021-01-29 17:38
  5/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r. 2021-01-27 15:05
  4/2021 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2020 roku 2021-01-11 17:52
  3/2021 Wykup obligacji spółki zależnej 2021-01-07 15:58
  2/2021 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2021-01-04 16:41
  1/2021 Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem 2021-01-04 16:40

Created by kampanie adwords

×