Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2021

    numertemat raportudata
    4/2021 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2020 roku 2021-01-11 17:52
    3/2021 Wykup obligacji spółki zależnej 2021-01-07 15:58
    2/2021 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2021-01-04 16:41
    1/2021 Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem 2021-01-04 16:40

Created by kampanie adwords

×