Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2021

  numertemat raportudata
  11/2021 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok 2021-04-16 15:09
  10/2021 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2021 r. 2021-04-08 15:52
  9/2021 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2021-03-02 16:38
  8/2021 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2021-03-02 16:04
  7/2021 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2021-02-10 16:47
  6/2021 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2021-01-29 17:38
  5/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r. 2021-01-27 15:05
  4/2021 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2020 roku 2021-01-11 17:52
  3/2021 Wykup obligacji spółki zależnej 2021-01-07 15:58
  2/2021 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2021-01-04 16:41
  1/2021 Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem 2021-01-04 16:40

Created by kampanie adwords

×