Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2020

  numertemat raportudata
  12/2020 Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej WIKANA 2020-03-26 17:29
  11/2020 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2020-03-09 16:38
  10/2020 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2020-03-06 17:08
  9/2020 Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 odpisów aktualizujących 2020-02-19 20:08
  8/2020 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia 2020-01-30 18:20
  7/2020 Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., zwołanego na dzień 20 stycznia 2020 r. 2020-01-20 18:42
  6/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2020-01-16 16:59
  5/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. 2020-01-14 15:37
  4/2020 Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
  Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
  2020-01-13 07:25
  3/2020 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2019 r. 2020-01-08 12:29
  2/2020 Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem 2020-01-02 12:28
  1/2020 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2020-01-02 12:25

Created by kampanie adwords

×