Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2020

  numertemat raportudata
  51/2020 Przydział obligacji serii C 2020-12-29 13:54
  50/2020 Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 2020-12-28 15:28
  49/2020 Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu budowlano – hipotecznego 2020-12-23 18:19
  48/2020 Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej 2020-12-23 16:51
  47/2020 Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu budowlano – hipotecznego 2020-12-21 17:24
  46/2020 Uchwała Zarządu WIKANA S.A. w sprawie emisji obligacji 2020-12-18 16:36
  45/2020 Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 2020-12-11 15:23
  44/2020 Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2020-12-09 18:06
  43/2020 Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2020-12-09 18:06
  42/2020 Zbycie przez spółkę zależną nieruchomości komercyjnej 2020-11-26 18:11
  41/2020 Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 2020-11-26 15:50
  40/2020 Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnych 2020-11-25 15:08
  39/2020 Otrzymanie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie projektu deweloperskiego 2020-11-05 12:03
  38/2020 Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 2020-10-28 15:13
  37/2020 Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2020-10-15 17:53
  36/2020 Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2020-10-15 17:49
  35/2020 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2020 r. 2020-10-07 16:10
  34/2020 Otrzymanie powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2020-10-05 18:02
  33/2020 Otrzymanie powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2020-10-05 17:54
  32/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2020-10-05 15:08
  31/2020 Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2020-10-05 09:35
  30/2020 Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2020-10-03 21:36
  29/2020 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A. 2020-10-03 21:26
  28/2020 Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2020-10-02 14:01
  27/2020 Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji 2020-09-29 17:00
  26/2020 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego 2020-09-23 19:00
  25/2020 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2020-09-22 12:57
  24/2020 Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej. Informacja o planowanym odpisie aktualizującym. 2020-08-28 14:15
  23/2020 Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A. Umorzenie akcji własnych. 2020-08-18 10:56
  22/2020 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2020-07-14 14:08
  21/2020 Otrzymanie ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie projektu deweloperskiego 2020-07-10 15:42
  20/2020 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2020 r. 2020-07-07 16:10
  19/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r. 2020-06-25 12:56
  18/2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
  Zal. nr 1 do rb 18.2020
  Zal. nr 2 do rb 18.2020
  2020-06-25 12:55
  17/2020 Powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, przekazane w trybie art. 19 ust. 1 MAR
  Zal. do rb 17.2020
  2020-06-19 18:28
  16/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 25 czerwca 2020 r. oraz projekty uchwał
  Zal. nr 1 - Ogloszenie o zwolaniu ZWZ na 25.06.2020 r.
  Zal. nr 2 - Projekty uchwal ZWZ WIKANA S.A. na 25.06.2020 r.
  Zal. nr 3 - Polityka wynagrodzen WIKANA S.A.
  2020-05-29 18:45
  15/2020 Uaktualnienie informacji o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej WIKANA 2020-05-18 19:44
  14/2020 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2020 r. 2020-04-03 18:55
  13/2020 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A. przez jednego z członków Porozumienia Akcjonariuszy 2020-04-02 18:38
  12/2020 Stanowisko Emitenta w związku z wpływem rozprzestrzeniania się koronawirusa i pandemii COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej WIKANA 2020-03-26 17:29
  11/2020 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2020-03-09 16:38
  10/2020 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2020-03-06 17:08
  9/2020 Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019 odpisów aktualizujących 2020-02-19 20:08
  8/2020 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia 2020-01-30 18:20
  7/2020 Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A., zwołanego na dzień 20 stycznia 2020 r. 2020-01-20 18:42
  6/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2020-01-16 16:59
  5/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. 2020-01-14 15:37
  4/2020 Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
  Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
  2020-01-13 07:25
  3/2020 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2019 r. 2020-01-08 12:29
  2/2020 Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem 2020-01-02 12:28
  1/2020 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2020-01-02 12:25

Created by kampanie adwords

×