2022 NWZ

Raport bieżący nr: 2/2022
Data sporządzenia: 2022-01-13
Skrócona nazwa emitenta: WIKANA

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 10 lutego 2022 r. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Spółki WIKANA S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 10 lutego 2022 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie, przy ul. Cisowej 11 (20-703 Lublin),Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. („Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 10 lutego 2022 r. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ [pdf.]

Projekty uchwał [pdf.]

Informacja o liczbie akcji [pdf.]

Formularze pełnomocnictw [pdf.]

Podjęte uchwały [pdf.]

Created by kampanie adwords

×