2022 ZWZ

Raport bieżący nr: 11/2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta: WIKANA

Temat:Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 15 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał i dokumenty

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Spółki WIKANA S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień15 czerwca 2022 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie, przy ul. Cisowej 11 (20-703 Lublin), Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. („Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 15 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ [.pdf]

Projekty uchwał [.pdf]

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 r. [.pdf]

Raport z oceny [.pdf]

Informacja o liczbie akcji [.pdf]

Formularze pełnomocnictw [.pdf]

Podjęte uchwały [.pdf]

Created by kampanie adwords

×