Grupa kapitałowa

Schematg Grupy Kapitałowej developet Lublin


Ostatnie zmiany jakie zaszły w strukturze Grupy Kapitałowej WIKANA:

W dniu 11 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przejęcie przez WIKANA PROJECT Sp. z o.o., zgodnie z "PLANEM POŁĄCZENIA" opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 238/2018 (5626) z dnia 10 grudnia 2018 r. pod pozycją 54936, następujących spółek:

 • WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KAPPA Spółka komandytowo – akcyjna
 • WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KROSNO Spółka komandytowo – akcyjna
 • WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OMEGA Spółka komandytowo – akcyjna
 • WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OMIKRON Spółka komandytowo – akcyjna
 • WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 04 OSIEDLE Spółka komandytowo – akcyjna
 • WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LAMDA Spółka komandytowo – akcyjna
 • WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LARIX Spółka komandytowo – akcyjna

Spółki, które zostały połączone poprzez przejęcie przez WIKANA PROJECT Sp. z o.o., straciły swój byt prawny w momencie rejestracji wpisu o połączeniu w dniu 11 lutego 2019 r.


Poprzednie zmiany jakie zaszły w struktorze Grupy Kapitałowej WIKANA:

W dniu 7 września 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przejęcie przez WIKANA PROPERTY Sp. z o.o., zgodnie z "PLANEM POŁĄCZENIA I", zamieszczonym poniżej, następujących spółek:

 • WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • WIKANA MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółki, które zostały połączone poprzez przejęcie przez WIKANA PROPERTY Sp. z o.o., straciły swój byt prawny w momencie rejestracji wpisu o połączeniu w dniu 7 września 2018 r.

 

PLAN POŁĄCZENIA WYBRANYCH SPÓŁEK Z GK WIKANA

PLAN POŁĄCZENIA I

SF WIKANA FORTEM Sp. z o.o.

SF WIKANA MANAGEMENT Sp. z o.o.

SF WIKANA PROPERTY Sp. z o.o.


Wcześniejsze zmiany jakie zaszły w struktorze Grupy Kapitałowej WIKANA:

W dniu 5 września 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przejęcie przez WIKANA PROJECT Sp. z o.o., zgodnie z "PLANEM POŁĄCZENIA II", zamieszczonym poniżej, następujących spółek:

§  WIKANA FORTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ACER Spółka komandytowa

§  WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ALFA Spółka komandytowa

§  WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MAGNOLIA Spółka komandytowa

§  WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ROSA Spółka komandytowa


Spółki, które zostały połączone poprzez przejęcie przez WIKANA PROJECT Sp. z o.o., straciły swój byt prawny w momencie rejestracji wpisu o połączeniu w dniu 5 września 2018 r.

PLAN POŁĄCZENIA WYBRANYCH SPÓŁEK Z GK WIKANA

PLAN POŁĄCZENIA II

ZAŁĄCZNIK DO PLANU POŁĄCZENIA II

SF WIKANA FORTEM Sp. z o.o. ACER Sp.k.

SF WIKANA MERITUM Sp. z o.o. ALFA Sp.k.

SF WIKANA MERITUM Sp. z o.o. MAGNOLIA Sp.k.

SF WIKANA RPOPERTY Sp. z o.o. ROSA Sp.k.


Wcześniejsze zmiany jakie zaszły w struktorze Grupy Kapitałowej WIKANA:

W dniu 21 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejwstrował w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh, tj. połączenie poprzez przejęcie przez WIKANA PROJECT Sp. z o.o. następujących spółek:

 • WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 03 MIASTECZKO Spółka komandytowo – akcyjna
 • WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DELTA Spółka komandytowo – akcyjna
 • WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LEGNICA Spółka komandytowo – akcyjna
 • WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji 02 Spółka komandytowo – akcyjna
 • WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąw likwidacji 05 MARINA Spółka komandytowo – akcyjna

Spółki, które zostały połączone poprzez przejęcie przez WIKANA PROJECT Sp. z o.o., straciły swój byt prawny w momencie rejestracji wpisu o połączeniu w dniu 21 listopada 2017 r.


Created by kampanie adwords

×