2021 ZWZ

Raport bieżący nr: 17/2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta: WIKANA

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał i dokumenty

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd Spółki WIKANA S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, tj. w Lublinie, przy ul. Cisowej 11 (20-703 Lublin), Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. („Walne Zgromadzenie”). W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia dot. zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz treść projektów uchwał i dokumentów na Walne Zgromadzenie.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ [pdf.]

Projekty uchwał [pdf.]

Sprawozdanie o wynagrodzeniach [pdf.]

Raport z oceny [pdf.]

Informacja o liczbie akcji [pdf.]

Formularza pełnomocnictw [pdf.]

Podjęte uchwały [pdf.]

Created by kampanie adwords

×