Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2024

  numertemat raportudata
  16/2024 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej 2024-07-03 16:27
  15/2024 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2024 r. 2024-07-02 14:24
  14/2024 Dobrowolny częściowy przedterminowy wykup obligacji 2024-06-28 10:25
  13/2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r. 2024-06-26 13:26
  12/2024 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r.
  Uchwały ZWZ WIKANA S.A. z 26.06.2024 r.
  2024-06-26 13:25
  11/2024 Informacja o powołaniu osób nadzorujących na kadencję obejmującą lata 2024 - 2029 2024-06-26 13:23
  10/2024 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 r. 2024-06-26 13:22
  9/2024 Dobrowolny częściowy przedterminowy wykup obligacji 2024-06-20 13:13
  8/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r. oraz projekty uchwał i dokumenty
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  Projekty uchwał
  WIKANA S.A. - SoW za 2023
  Raport z oceny
  2024-05-29 12:36
  7/2024 Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej 2024-05-22 14:55
  6/2024 Wygranie przez spółkę zależną przetargu na nabycie nieruchomości 2024-05-15 14:29
  5/2024 Uchwała Zarządu w sprawie zamiaru rekomendowania wypłaty dywidendy za 2023 rok 2024-05-14 13:42
  4/2024 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2024 r. 2024-04-03 15:05
  3/2024 Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej 2024-03-15 13:44
  2/2024 Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r. 2024-01-31 14:35
  1/2024 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2023 roku 2024-01-03 16:11

Created by kampanie adwords

×