Memorandum informacyjne (akcje serii F)

Memorandum Informacyjnego

sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

akcji serii F

WIKANA S.A.

(PDF)

w dacie stwierdzenia równoważności: 21 czerwca 2011 r.

 

 

oraz

Aneks nr 1 do  Memorandum  Informacyjnego

z dnia 30 czerwca 2011 r.

(PDF)


Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego

z dnia 18 lipca 2011 r.

(PDF)

 

Memorandum Informacyjne opublikowane zostało dnia 24 czerwca 2011 r

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego dnia 30 czerwca 2011 r.

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego dnia 18 lipca 2011 r.


Memorandum informacyjne ważne jest w okresie 12 miesięcy od dnia podania jego treści do publicznej wiadomości,nie dłużej jednak niż do dnia dopuszczenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym.

Created by kampanie adwords

×