Polityka dywidendowa

POLITYKA DYWIDENDOWA

Zasadą polityki Zarządu WIKANA S.A. odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości Spółki. Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności.

 

Created by kampanie adwords

×