Ład korporacyjny

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką.

Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku. Dlatego też Dobre Praktyki dotyczą wyłącznie dziedzin, w których ich stosowanie może wpływać dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniżać koszt pozyskiwania kapitału.

Raport o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w ramach GK WIKANA w 2009 r.

Informacja o nieprzyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego (02.01.2013)

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w Wikana S.A. w 2013 r.

Informacja o nieprzyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego (26.06.2014 r.)

Informacja o nieprzyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego (30.01.2015 r.)

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w Wikana S.A. w 2014 r. (23.05.2015 r.)

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w Wikana S.A. w 2015 r. (21.03.2016 r.)

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w Wikana S.A. w 2016 r. (31.03.2017 r.)

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w Wikana S.A. w 2017 r. (20.04.2018 r.)

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w Wikana S.A. w 2018 r. (12.04.2019 r.)

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w Wikana S.A. w 2019 r. (30.04.2020 r.)

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w Wikana S.A. w 2020 r. (19.04.2021 r.)

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w Wikana S.A. w 2021 r. (29.04.2022 r.)

Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w Wikana S.A. w 2022 r. (27.04.2023 r.)

Informacja na temat stanu stosowania przez Wikana S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

 

Informacja na temat stanu stosowania przez Wikana S.A. rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

 

Informacja o treści obowiązującej w Wikana S.A. reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

 

 

 

Created by kampanie adwords

×