Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2017

  numertemat raportudata
  46/2017 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2017-12-29 17:25
  45/2017 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2017-12-29 17:25
  44/2017 Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta 2017-11-17 18:03
  43/2017 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartały 2017 roku 2017-11-13 17:56
  42/2017 Aktualizacja informacji dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego pn. „Osiedle Marina B" w Lublinie 2017-10-27 16:46
  41/2017 Aktualizacja informacji dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego pn. "Osiedle Zielone Tarasy" w Rzeszowie 2017-10-27 16:46
  40/2017 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej 2017-10-19 15:20
  39/2017 Informacja o powołaniu osoby nadzorującej 2017-10-19 15:20
  38/2017 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektów deweloperskich 2017-10-05 17:49
  37/2017 Informacja nt. umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem 2017-10-05 16:52
  36/2017 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2017 r. 2017-10-03 17:43
  35/2017 Zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej 2017-10-02 17:45
  34/2017 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego 2017-09-15 13:05
  33/2017 Zawarcie aneksu do umowy kredytu budowlanego 2017-08-31 17:08
  32/2017 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektów deweloperskich 2017-08-24 18:20
  31/2017 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2017-08-22 15:18
  30/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2017-08-11 12:33
  29/2017 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2017 r. 2017-07-05 08:58
  28/2017 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy 2017-06-30 15:55
  27/2017 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2017-06-30 15:13
  26/2017 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2017-06-30 15:13
  25/2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r. 2017-06-28 14:30
  24/2017 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2017 r.
  Załącznik
  2017-06-28 14:29
  23/2017 Rezygnacja osoby zarządzającej 2017-06-27 14:59
  22/2017 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2017-06-13 14:51
  21/2017 Zawarcie przez spółkę zależną aneksów do istotnych umów 2017-06-13 14:29
  20/2017 Aktualizacja informacji dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego - ustanowienie zabezpieczenia 2017-06-09 16:41
  19/2017 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 28 czerwca 2017 r.
  Zał. nr 1
  Zał. nr 2
  2017-06-01 16:58
  18/2017 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 28 czerwca 2017 r.
  Zał.
  2017-06-01 16:58
  17/2017 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2017-05-09 19:30
  16/2017 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2017-05-09 19:30
  15/2017 Życiorysy osób zarządzających 2017-05-04 17:59
  14/2017 Zmiany w Zarządzie Emitenta. Powołanie osób zarządzających. 2017-04-27 15:33
  13/2017 Rezygnacja osoby zarządzającej 2017-04-27 15:32
  12/2017 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2017-04-20 18:13
  11/2017 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2017 r. 2017-04-03 13:27
  10/2017 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy 2017-03-31 14:22
  9/2017 Spełnienie warunku zawieszającego wejście w życie istotnej umowy zawartej przez spółkę zależną 2017-03-29 13:17
  8/2017 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2016 rok 2017-03-28 18:53
  7/2017 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2017-02-10 13:09
  6/2017 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2017-02-06 11:43
  5/2017 Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 r. 2017-01-24 15:41
  4/2017 Przydział obligacji spółki zależnej 2017-01-23 16:22
  3/2017 Zawiadomienie od podmiotu blisko związanego z członkiem Rady Nadzorczej WIKANA S.A. przekazane w trybie art. 19 ust. 3 MAR
  Zał. nr 1
  2017-01-18 18:36
  2/2017 Uchwała w sprawie emisji obligacji spółki zależnej 2017-01-17 16:34
  1/2017 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2016 r. 2017-01-05 13:55

Created by kampanie adwords

×