Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2009

  numertemat raportudata
  72/2009 Zakup gruntu w ramach projektu OZE 2009-12-03  
  71/2009 Zawiadomienie o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów 2009-11-27  
  70/2009 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 2009-11-27  
  69/2009 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną 2009-11-25  
  68/2009 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego 2009-11-18  
  67/2009 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną 2009-10-09  
  66/2009 Informacja o stanie sprzedaży mieszkań 2009-10-05  
  65/2009 Korekta raportu półrocznego 2009-10-02  
  64/2009 Informacja zakończeniu sprzedaży mieszkań w I etapie inwestycji Świerkowa Aleja 2009-08-11  
  63/2009 Sprzedaż akcji 2009-08-07  
  62/2009 Informacja zakończeniu sprzedaży mieszkań w inwestycji Topolowe Zacisze 2009-07-31  
  61/2009 Informacja zakończeniu sprzedaży mieszkań w inwestycji Apartamenty Godebskiego 2009-07-27  
  60/2009 Informacja zakończeniu sprzedaży mieszkań w I etapie inwestycji 2009-07-15  
  59/2009 Informacja o stanie sprzedaży mieszkań 2009-07-03  
  58/2009/kor Korekta raportu bieżącego 58/2009
  Informacja o zmianie stanu posiadania akcji A.Buchajski
  2009-06-30  
  58/2009 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 2009-06-29  
  57/2009 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA WIKANA S.A. w dniu 24 czerwca 2009 r. 2009-06-29  
  56/2009 Powołanie Prezesa Zarządu WIKANA S.A. na nową kadencję.
  CV Sylwester Bogacki
  2009-06-25  
  55/2009 Uchwały ZWZA WIKANA S.A z dnia 24 czerwca 2009 r. 2009-06-24  
  54/2009 Podpisanie umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości w Rzeszowie 2009-06-23  
  53/2009 Podpisanie umowy z BIO POWER Sp. z o.o. 2009-06-22  
  51/2009 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WIKANA S.A. w dniu 24 czerwca 2009 r.
  Projekty uchwał
  2009-06-19  
  50/2009 Udzielenie prokury
  CV Robert Gajor
  2009-06-12  
  49/2009 Zawarcie lokaty terminowej 2009-06-10  
  48/2009 Informacja o zakończeniu przetargu nr 60 organizowanego przez ARP S.A. 2009-06-05  
  47/2009 Informacja o stanie sprzedaży mieszkań 2009-06-02  
  46/2009 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2009-05-25  
  45/2009 Stanowisko Zarządu WIKANA S.A. w sprawie Wezwania
  Zalacznik: Stanowisko Zarzadu dot. Wezwania
  2009-05-22  
  44/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku
  Załącznik: Wykaz informacji przekazanych do wiadomosci publicznej w 2008
  2009-05-22  
  43/2009 Zakup udziałów w Spółce PBE Elbud 2009-05-08  
  42/2009 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2009-05-08  
  41/2009 Zawiadomienie od akcjonariusza posiadającego ponad 66% kapitału zakładowego Emitenta 2009-05-04  
  40/2009 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2009-04-30  
  39/2009 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA WIKANA S.A. w dniu 24 kwietnia 2009 r. 2009-04-29  
  38/2009 Zakup działek gruntu 2009-04-28  
  37/2009 Tekst jednolity statutu 2009-04-27  
  36/2009 Uchwały NWZA 24-04-09 2009-04-27  
  35/2009 Wybór podmiotu do badania 2009-04-24  
  34/2009 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy złącznik:
  Projekty uchwał
  2009-04-15  
  33/2009 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2009-04-15  
  32/2009 Informacja o sprzedaży mieszkań 2009-04-01  
  31/2009 Uzupełnienie informacji zawartych w zawiadomieniu o zmianie stanu posiadania akcji
  Uzupełnienie informacji o zmianie stanu posiadania akcji
  2009-04-01  
  30/2009 Sprzedaż akcji
  Zawiadomienie o sprzedaży akcji
  2009-04-01  
  29/2009 Walne Zgromadzenie
  Ogłoszenie o NZA WIKANA S.A.
  2009-04-01  
  28/2009 Zmiana firmy MASTERS S.A. na WIKANA S.A. oraz tekst jednolity statut
  statut
  2009-03-16  
  27/2009 Nowe terminy publikacji raportów okresowych w 2009 r. 2009-03-16  
  26/2009 Udzielenie prokury
  CV E. Kozłowskiej
  2009-03-16  
  25/2009 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2009-03-11  
  24/2009 Zawarcie umów lokat terminowych. 2009-03-05  
  15/2009 Dopłata do kapitału zakładowego spółki zależnej 2009-03-02  
  23/2009 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 2009-02-25  
  22/2009 Zawarcie umów lokat terminowych. 2009-02-25  
  21/2009 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2009-02-17  
  20/2009 Zmiany w strukturze akcjonariatu
  Agnieszka Buchajska Adam Buchajski
  2009-02-17  
  19/2009 Powołanie Prezesa Zarządu
  Życiorys Sylwester Bogacki
  2009-02-17  
  18/2009 Rezygnacja Prezesa Zarządu 2009-02-09  
  17/2009 Zakup działki gruntu 2009-02-06  
  16/2009 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2009-02-04  
  14/2009 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 2009-02-02  
  13/2009 Rejestracja przez Sąd połączenia spółek MASTERS S.A. i WIKANA S.A. 2009-02-02  
  12/2009 Zmiana siedziby Spółki MASTERS S.A. 2009-02-02  
  10/2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku
  Wykaz informacji
  2009-01-19  
  09/2009 Harmonogram raportów okresowych w 2009 roku 2009-01-19  
  08/2009 Uzupełnienie raportu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej MASTERS S.A.
  Życiorysy
  2009-01-19  
  07/2009 Zawiązanie Spółki zależnej 2009-01-12  
  06/2009 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA MASTERS S.A. w dniu 31 grudnia 2008 r. i 12 stycznia 2009 r. 2009-01-12  
  05/2009 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej MASTERS S.A. 2009-01-12  
  04/2009 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. z dnia 12 stycznia 2009 r.
  Uchwaly NWZA 12-01-2009
  2009-01-12  
  03/2009 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. z dnia 31 grudnia 2008 r. 2009-01-08  
  02/2009 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2009-01-07  
  01/2009 Informacja dotycząca realizacji celów emisyjnych zawartych w Prospekcie Emisyjnym akcji serii E. 2009-01-05  
  11/2009 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-01-21  

Created by kampanie adwords

×