Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2023

  numertemat raportudata
  25/2023 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2023 r. 2023-10-04 14:29
  24/2023 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
  Zalacznik nr 1
  Zalacznik nr 2
  2023-08-18 12:37
  23/2023 Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego 2023-08-16 11:04
  22/2023 Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2023-08-07 13:37
  21/2023 Nabycie akcji własnych 2023-08-04 10:02
  20/2023 Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2023-08-03 08:34
  19/2023 Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
  Zaproszenie do skladania ofert sprzedazy akcji WIKANA S.A.
  2023-07-21 07:45
  18/2023 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą WIKANA S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki
  Statut WIKANA S.A. - Tekst jednolity
  2023-07-12 18:36
  17/2023 Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A. 2023-07-10 13:35
  16/2023 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2023 r. 2023-07-04 13:53
  15/2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r. 2023-06-29 14:23
  14/2023 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
  Uchwały ZWZ WIKANA S.A. z 29.06.2023 r.
  2023-06-29 14:16
  13/2023 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 r. 2023-06-29 14:16
  12/2023 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 29 czerwca 2023 r. oraz projekty uchwał i dokumenty
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
  Projekty uchwał
  Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 r.
  Raport z oceny
  2023-06-02 16:14
  11/2023 Uchwała Zarządu w sprawie zamiaru rekomendowania wypłaty dywidendy za 2022 rok 2023-05-26 16:10
  10/2023 Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej 2023-05-26 12:39
  9/2023 Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną kredytów 2023-04-28 16:17
  8/2023 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2023-04-12 12:19
  7/2023 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej 2023-04-04 20:02
  6/2023 Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej 2023-04-04 20:01
  5/2023 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2023 r. 2023-04-04 13:54
  4/2023 Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2023-03-24 13:07
  3/2023 Zawarcie przez spółkę zależną warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej 2023-03-14 16:28
  2/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r. 2023-01-31 13:33
  1/2023 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2022 roku 2023-01-03 16:03

Created by kampanie adwords

×