Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2016

  numertemat raportudata
  63/2016 Wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną 2016-12-30 15:14
  62/2016 Zawiadomienie o zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-12-29 18:11
  61/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-12-29 18:11
  60/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-12-29 18:10
  59/2016 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2016-12-16 12:34
  58/2016 Niedojście do skutku emisji obligacji WIKANA S.A. 2016-12-05 16:17
  57/2016 Uchwały Zarządu WIKANA S.A. w sprawie emisji obligacji 2016-11-10 15:16
  56/2016 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2016-11-10 12:01
  55/2016 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2016 r. 2016-10-04 08:38
  54/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ WIKANA S.A. w dniu 28 września 2016 r. 2016-09-28 17:36
  53/2016 Informacja o powołaniu osób nadzorujących 2016-09-28 17:33
  52/2016 Uchwały podjęte przez NWZ WIKANA S.A. w dniu 28 września 2016 r.
  Wykaz uchwał
  2016-09-28 17:32
  51/2016 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej 2016-09-27 09:37
  50/2016 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2016-09-23 16:40
  49/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. w wyniku ogłoszonego wezwania 2016-09-07 14:35
  48/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 28 września 2016 r.
  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ WIKANA S.A.
  Projekty uchwał
  2016-09-01 15:23
  47/2016 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2016-08-29 18:31
  46/2016 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2016-08-18 13:34
  45/2016 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2016-08-18 10:33
  44/2016 Stanowisko Zarządu WIKANA S.A. w sprawie ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
  Zał. nr 1: Stanowisko Zarządu WIKANA S.A. dot. Wezwania
  2016-08-05 16:34
  43/2016 Zawarcie pakietu umów związanych z pozyskaniem przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2016-07-27 15:56
  42/2016 Zawarcie ugody przez spółki zależne 2016-07-18 23:42
  41/2016 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2016-07-15 16:16
  40/2016 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2016 r. 2016-07-04 21:37
  39/2016 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej 2016-06-30  
  38/2016 Informacja o powołaniu osoby nadzorującej 2016-06-30  
  37/2016 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej 2016-06-29  
  36/2016 Informacja nt. postępowania likwidacyjnego spółki zależnej. 2016-05-30  
  35/2016 Zmiana terminu opublikowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku 2016-05-09  
  34/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ WIKANA S.A. w dniu 9 maja 2016 r. 2016-05-09  
  33/2016 Uchwały podjęte przez ZWZ WIKANA S.A. w dniu 9 maja 2016 r.
  Wykaz uchwał
  2016-05-09  
  32/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-05-06  
  31/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-05-06  
  30/2016 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2016-05-06  
  29/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-05-06  
  28/2016 Otrzymanie sprostowania zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-04-29  
  27/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-04-26  
  26/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-04-26  
  25/2016 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2016-04-26  
  24/2016 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2016-04-26  
  23/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-04-26  
  22/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-04-26  
  21/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-04-26  
  20/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-04-26  
  19/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-04-26  
  18/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-04-26  
  17/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-04-26  
  16/2016 Otwarcie postępowania likwidacyjnego podmiotu zależnego 2016-04-14  
  15/2016 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 9 maja 2016 r.
  Zał. nr 1
  Zał. nr 2
  2016-04-08  
  14/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 9 maja 2016 r.
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ WIKANA S.A.
  2016-04-08  
  13/2016 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-04-08  
  12/2016 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2016-04-08  
  11/2016 Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 2016-04-08  
  10/2016 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2016-04-06  
  9/2016 Informacja o wynikach sprzedaży lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2016 r. 2016-04-05  
  8/2016 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy 2016-03-31  
  7/2016 Przydział obligacji spółki zależnej 2016-02-24  
  6/2016 Uchwała w sprawie emisji obligacji spółki zależnej 2016-02-18  
  5/2016 Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy 2016-02-10  
  3/2016/K Korekta raportu bieżącego nr 3/2016 2016-02-08  
  4/2016 Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy 2016-01-28  
  3/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r. 2016-01-19  
  2/2016 Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy 2016-01-14  
  1/2016 Informacja o wynikach sprzedaży lokali mieszkalnych przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2015 r. 2016-01-11  

Created by kampanie adwords

×