O firmie

motto - "Spełniamy marzenia"

Motto WIKANA S.A. stanowi odzwierciedlenie podstawowych marzeń człowieka - posiadania własnego mieszkania. Dom jest bowiem symbolem stabilizacji życiowej, gwarantem bezpieczeństwa, miejscem szczęścia.

Firma WIKANA S.A. istnieje na rynku polskim od 1994 roku. W tym właśnie roku, 13 stycznia w Legnicy pracownicy likwidowanego państwowego przedsiębiorstwa Z.P.O. „Elpo” utworzyli spółkę Z.P.O. Elpo S.A., która miała za zadanie przejęcie i kontynuowanie ówczesnej produkcji polegającej na szyciu odzieży jeansowej. Firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 1997 roku. W 1999 roku nazwę spółki zmieniono na MASTERS S.A. Firma, poza produkcją jeansów, dodatkowo prowadziła również działalność usługową polegającą na konfekcjonowaniu odzieży oraz sprzedaży produktów własnych i obcych.

Znamienną dla obecnej działalności spółki była data 24 stycznia 2007 roku. W tym dniu firma MASTERS S.A., w celu zajęcia się działalnością deweloperską, zawiązała spółkę zależną MST Deweloper Sp. z o.o., obejmując w niej ponad 90% udziałów. 25 stycznia 2007 roku spółka MASTERS S.A. nabyła również 100 % udziałów dystrybutora Multiserwis Sp. z o.o.

30 stycznia 2009 roku właściwy sąd rejestrowy zarejestrował połączenie spółek WIKANA S.A. i MASTERS S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – WIKANA S.A. – na spółkę przejmującą – MASTERS S.A. (łączenie poprzez przejęcie). Zarejestrowana została jednocześnie zmiana siedziby Spółki, którą przeniesiono do Lublina. Obecny adres Spółki, to: ul. Cisowa 11.

Do 11 marca 2009 roku firma funkcjonowała pod nazwą MASTERS S.A. 12 marca Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał wpisu zmiany firmy, poprzez wykreślenie firmy MASTERS S.A. i wpisanie firmy WIKANA S.A.

Zasadniczym celem przyświecającym połączeniu było utworzenie firmy będącej jednym z wiodących podmiotów działających na rynku deweloperskim. Połączenie spółki MASTERS S.A., dysponującej dużym potencjałem kapitałowym i wiedzą w zakresie prowadzenia inwestycji kapitałowych, oraz WIKANA S.A., posiadającej doświadczenie i silną pozycję solidnego dewelopera, doprowadziło do utworzenia konkurencyjnego podmiotu na rynku nieruchomości.

Nazwa WIKANA jest rozpoznawalna na rynku mieszkaniowym województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej WIKANA zrealizowały ponad 70 inwestycji mieszkaniowych, w których oddano do użytkowania prawie 4 000 lokali, o łącznej powierzchni przekraczającej 220 000 m2. Liczba inwestycji, które zostały wprowadzone na rynek zwiększa się rokrocznie. Dla poprawy bezpieczeństwa finansowania tych realizacji i odpowiedniego zabezpieczenia wkładu finansowego kupujących nieruchomość projekty spółki WIKANA są realizowane poprzez powoływane w tym celu spółki celowe.

Obszar działalności obejmuje całość procesu deweloperskiego: od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych lokali klientom i zarządzanie nieruchomościami.

Zespół firmy jest złożony z młodej i pełnej entuzjazmu kadry, która na każdym etapie przygotowania inwestycji, począwszy od projektowania, poprzez realizację i stałą opiekę nad klientem, do momentu przeniesienia własności nieruchomości i odbioru kluczy, dokłada wszelkich starań aby dołączający do grona naszych klientów byli w pełni usatysfakcjonowani ze współpracy z WIKANA S.A.

WIKANA S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej WIKANA i jednym z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce.

Created by kampanie adwords

×