O firmie

motto - "Spełniamy marzenia"

Motto WIKANA S.A. stanowi odzwierciedlenie podstawowych marzeń człowieka - posiadania własnego mieszkania. Dom jest bowiem symbolem stabilizacji życiowej, gwarantem bezpieczeństwa, miejscem szczęścia.

Firma WIKANA S.A. istnieje na rynku polskim od 1994 roku. W tym właśnie roku, 13 stycznia w Legnicy pracownicy likwidowanego państwowego przedsiębiorstwa Z.P.O. „Elpo” utworzyli spółkę Z.P.O. Elpo S.A., która miała za zadanie przejęcie i kontynuowanie ówczesnej produkcji polegającej na szyciu odzieży jeansowej. Firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 1997 roku. W 1999 roku nazwę spółki zmieniono na MASTERS S.A. Firma, poza produkcją jeansów dodatkowo prowadziła również działalność usługową polegającą na konfekcjonowaniu odzieży oraz sprzedaży produktów własnych i obcych.

Znamienną dla obecnej działalności spółki była data 24 stycznia 2007 roku. W tym dniu firma MASTERS S.A. w celu zajęcia się działalnością deweloperską, zawiązała spółkę zależną MST Deweloper Sp. z o.o., obejmując w niej ponad 90% udziałów. 25 stycznia 2007 roku spółka MASTERS S.A. nabyła również 100 % udziałów dystrybutora Multiserwis Sp. z o.o.

30 stycznia 2009 roku właściwy sąd rejestrowy zarejestrował połączenie spółek WIKANA S.A. i MASTERS S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – WIKANA S.A. – na spółkę przejmującą – MASTERS S.A. (łączenie poprzez przejęcie). Jednocześnie zarejestrowana została zmiana siedziby Spółki, którą przeniesiono do Lublina. Obecny adres Spółki to ul. Cisowa 11.

Do 11 marca 2009 roku firma funkcjonowała pod nazwą MASTERS, 12 marca Sąd Rejonowy w Lublinie dokonał wpisu zmiany firmy poprzez wykreślenie firmy MASTERS S.A. i wpisanie firmy WIKANA S.A.

Zasadniczym celem przyświecającym połączeniu było utworzenie firmy będącej jednym z wiodących podmiotów działających na rynku deweloperskim. Połączenie spółki MASTERS S.A., dysponującej dużym potencjałem kapitałowym i wiedzą w zakresie prowadzenia inwestycji kapitałowych oraz WIKANA S.A., posiadającej doświadczenie i silną pozycję solidnego dewelopera, doprowadziło do utworzenia konkurencyjnego podmiotu na rynku nieruchomości.

Nazwa WIKANA jest rozpoznawalna na rynku mieszkaniowym województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Spółka ukończyła realizację kilkunastu inwestycji, w których oddała do użytkowania przeszło 2 600 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni przekraczającej 1500 000 m2. Liczba inwestycji, które zostały wprowadzone na rynek zwiększa się rokrocznie. Dla poprawy bezpieczeństwa finansowania tych realizacji i odpowiedniego zabezpieczenia wkładu finansowego kupujących nieruchomość projekty spółki WIKANA są realizowane poprzez powoływane w tym celu spółki celowe.

Obszar działalności obejmuje całość procesu deweloperskiego - od pozyskania gruntów, poprzez projektowanie we współpracy z renomowanymi biurami architektonicznymi, po uzyskanie prawomocnych zezwoleń na budowę, nadzór nad wykonawstwem budowlanym, aż do przekazania gotowych lokali klientom i zarządzanie nieruchomościami.

Zespół firmy jest złożony z młodej i pełnej entuzjazmu kadry, która na każdym etapie przygotowania inwestycji, począwszy od projektowania, poprzez realizację i stałą opiekę nad klientem, do momentu przeniesienia własności nieruchomości i odbioru kluczy dokłada wszelkich starań aby dołączający do grona naszych klientów byli w pełni usatysfakcjonowani ze współpracy z WIKANA S.A.

WIKANA SA, jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej WIKANA, i jednym z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce.

Created by kampanie adwords

×