Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2019

  numertemat raportudata
  7/2019 Zawarcie umowy nabycia nieruchomości komercyjnej 2019-03-13 15:50
  6/2019 Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości komercyjnej 2019-02-21 17:12
  5/2019 Zawarcie aneksu do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej 2019-02-14 16:54
  4/2019 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A. 2019-01-25 16:42
  3/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. 2019-01-23 15:43
  2/2019 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2018 r. i ich wpływie na wynik ww. okresu 2019-01-11 10:28
  1/2019 Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu budowlano – hipotecznego 2019-01-04 15:19

Created by kampanie adwords

×