Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2019

  numertemat raportudata
  36/2019 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 20 stycznia 2020 r.
  Zal. do rb 36.2019 - Projekty uchwal
  2019-12-20 16:21
  35/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 20 stycznia 2020 r.
  Zal. do rb 35.2019 - Ogloszenie o zwolaniu NWZ WIKANA S.A. na 20.01.2020 r.
  2019-12-20 16:20
  34/2019 Otrzymanie decyzji w sprawie odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie projektu deweloperskiego 2019-12-17 17:26
  33/2019 Zawarcie aneksu do istotnej umowy 2019-10-28 16:15
  32/2019 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2019-10-17 14:40
  31/2019 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia 2019-10-09 15:27
  30/2019 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2019-10-02 18:47
  29/2019 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2019 r. 2019-10-02 16:06
  28/2019 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej 2019-10-01 13:19
  27/2019 Zawarcie istotnej umowy 2019-09-30 15:35
  26/2019 Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
  Oferta Zakupu Akcji WIKANA S.A.
  2019-09-19 07:25
  25/2019 Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 r. 2019-09-18 14:32
  24/2019 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego 2019-09-16 15:48
  23/2019 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2019 r. 2019-07-05 10:42
  21/2019/K Korekta raportu bieżącego 21/2019
  Uchwały ZWZ WIKANA S.A. z 28.06.2019 r.
  2019-07-01 17:22
  22/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. 2019-06-28 16:23
  21/2019 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
  Załącznik nr 1
  2019-06-28 12:56
  20/2019 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2019-06-25 14:09
  19/2019 Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w związku z realizacją projektów deweloperskich 2019-06-14 11:55
  18/2019 Rezygnacja osoby zarządzającej 2019-05-31 17:44
  17/2019 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  2019-05-31 17:17
  16/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r.
  Załącznik nr 1
  2019-05-31 17:16
  15/2019 Otrzymanie decyzji w sprawie odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie projektu deweloperskiego 2019-05-27 17:22
  14/2019 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej 2019-05-10 14:21
  13/2019 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2019-04-17 14:53
  12/2019 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej 2019-04-11 15:36
  11/2019 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 rok 2019-04-09 18:32
  10/2019 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2019 r. 2019-04-08 14:54
  9/2019 Informacja o powołaniu osób zarządzającej 2019-04-02 18:09
  8/2019 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy 2019-03-29 15:32
  7/2019 Zawarcie umowy nabycia nieruchomości komercyjnej 2019-03-13 15:50
  6/2019 Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości komercyjnej 2019-02-21 17:12
  5/2019 Zawarcie aneksu do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej 2019-02-14 16:54
  4/2019 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A. 2019-01-25 16:42
  3/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. 2019-01-23 15:43
  2/2019 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2018 r. i ich wpływie na wynik ww. okresu 2019-01-11 10:28
  1/2019 Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu budowlano – hipotecznego 2019-01-04 15:19

Created by kampanie adwords

×