Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2019

  numertemat raportudata
  14/2019 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej 2019-05-10 14:21
  13/2019 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2019-04-17 14:53
  12/2019 Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej 2019-04-11 15:36
  11/2019 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 rok 2019-04-09 18:32
  10/2019 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2019 r. 2019-04-08 14:54
  9/2019 Informacja o powołaniu osób zarządzającej 2019-04-02 18:09
  8/2019 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy 2019-03-29 15:32
  7/2019 Zawarcie umowy nabycia nieruchomości komercyjnej 2019-03-13 15:50
  6/2019 Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości komercyjnej 2019-02-21 17:12
  5/2019 Zawarcie aneksu do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej 2019-02-14 16:54
  4/2019 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% głosów ogólnej liczby głosów w WIKANA S.A. 2019-01-25 16:42
  3/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r. 2019-01-23 15:43
  2/2019 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2018 r. i ich wpływie na wynik ww. okresu 2019-01-11 10:28
  1/2019 Całkowita przedterminowa spłata przez spółkę zależną umowy kredytu budowlano – hipotecznego 2019-01-04 15:19

Created by kampanie adwords

×