Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2022

  numertemat raportudata
  2/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 10 lutego 2022 r. oraz projekty uchwał
  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
  Projekty uchwał
  2022-01-13 14:43
  1/2022 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2021 roku 2022-01-05 09:11

Created by kampanie adwords

×