Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2022

  numertemat raportudata
  34/2022 Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2022-12-31 14:08
  33/2022 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2022-12-29 15:21
  32/2022 Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości inwestycyjnej 2022-12-16 13:46
  31/2022 Zmiana warunków emisji obligacji 2022-12-15 17:09
  30/2022 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2022-12-08 08:48
  29/2022 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2022 r. 2022-10-04 11:41
  28/2022 Zawarcie przez spółkę zależną cesji do umowy leasingu i umowy dzierżawy 2022-08-31 15:53
  27/2022 Otrzymanie powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Zalacznik
  2022-07-29 14:16
  26/2022 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2022-07-26 16:58
  25/2022 Otrzymanie korekty zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2022-07-26 16:57
  24/2022 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
  Zalacznik nr 1
  Zalacznik nr 2
  2022-07-22 16:10
  23/2022 Zbycie akcji własnych Spółki na rzecz uczestników Programu Motywacyjnego 2022-07-21 16:36
  22/2022 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2022-07-20 17:35
  21/2022 Nabycie akcji własnych 2022-07-15 11:27
  20/2022 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. 2022-07-14 22:15
  19/2022 Otrzymanie powiadomienia o transakcji, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
  Załącznik
  2022-07-12 17:55
  18/2022 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2022 r. 2022-07-06 10:21
  17/2022 Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
  Zaproszenie do skladania ofert sprzedazy akcji
  2022-06-30 08:01
  16/2022 Informacja o zawarciu ugody sądowej 2022-06-22 19:27
  15/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 15 czerwca 2022 r. 2022-06-15 14:10
  14/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 15 czerwca 2022 r.
  Wykaz uchwał
  2022-06-15 14:06
  13/2022 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 r. 2022-06-15 14:05
  12/2022 Informacja o powołaniu osób zarządzających na kadencję obejmującą lata 2022 - 2025 2022-06-10 16:52
  11/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 15 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał i dokumenty
  Ogłoszenie o zwołaniu
  Projekty uchwał
  Sprawozdanie o wynagrodzeniach
  Raport z oceny
  2022-05-20 21:25
  10/2022 Uchwała Zarządu w sprawie zamiaru rekomendowania wypłaty dywidendy za 2021 rok 2022-05-12 15:20
  9/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 26 kwietnia 2022 r. 2022-04-26 14:39
  8/2022 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 26 kwietnia 2022 r.
  Wykaz uchwał
  2022-04-26 14:39
  7/2022 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2022 r. 2022-04-05 14:18
  6/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 26 kwietnia 2022 r. oraz projekty uchwał
  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
  Projekty uchwał
  2022-03-30 19:03
  5/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 10 lutego 2022 r. 2022-02-10 14:20
  4/2022 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 10 lutego 2022 r.
  Wykaz uchwał
  2022-02-10 14:16
  3/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r. 2022-01-31 16:37
  2/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 10 lutego 2022 r. oraz projekty uchwał
  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
  Projekty uchwał
  2022-01-13 14:43
  1/2022 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2021 roku 2022-01-05 09:11

Created by kampanie adwords

×