Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2022

  numertemat raportudata
  17/2022 Oferta zakupu akcji WIKANA S.A.
  Zaproszenie do skladania ofert sprzedazy akcji
  2022-06-30 08:01
  16/2022 Informacja o zawarciu ugody sądowej 2022-06-22 19:27
  15/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 15 czerwca 2022 r. 2022-06-15 14:10
  14/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 15 czerwca 2022 r.
  Wykaz uchwał
  2022-06-15 14:06
  13/2022 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 r. 2022-06-15 14:05
  12/2022 Informacja o powołaniu osób zarządzających na kadencję obejmującą lata 2022 - 2025 2022-06-10 16:52
  11/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 15 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał i dokumenty
  Ogłoszenie o zwołaniu
  Projekty uchwał
  Sprawozdanie o wynagrodzeniach
  Raport z oceny
  2022-05-20 21:25
  10/2022 Uchwała Zarządu w sprawie zamiaru rekomendowania wypłaty dywidendy za 2021 rok 2022-05-12 15:20
  9/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 26 kwietnia 2022 r. 2022-04-26 14:39
  8/2022 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 26 kwietnia 2022 r.
  Wykaz uchwał
  2022-04-26 14:39
  7/2022 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2022 r. 2022-04-05 14:18
  6/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 26 kwietnia 2022 r. oraz projekty uchwał
  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
  Projekty uchwał
  2022-03-30 19:03
  5/2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 10 lutego 2022 r. 2022-02-10 14:20
  4/2022 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 10 lutego 2022 r.
  Wykaz uchwał
  2022-02-10 14:16
  3/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r. 2022-01-31 16:37
  2/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 10 lutego 2022 r. oraz projekty uchwał
  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
  Projekty uchwał
  2022-01-13 14:43
  1/2022 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2021 roku 2022-01-05 09:11

Created by kampanie adwords

×