Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2008

  numertemat raportudata
  51/2008 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. 2008-12-31  
  50/2008 Odpowiedź na pismo ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
  Odpowiedź SII
  2008-12-29  
  49/2008 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MASTERS S.A. w dniu 31 grudnia 2008 r.
  PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA MASTERS S.A.
  2008-12-23  
  48/2008 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A.
  NWZA MASTERS S.A.
  2008-12-09  
  47/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-12-04  
  46/2008 Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia Spółek MASTERS S.A. i WIKANA S.A..
  Opinia biegłego rewidenta.
  2008-11-28  
  45/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-11-26  
  44/2008 Sprawozdanie Zarządu w przedmiocie przyjęcia sprawozdania uzasadniającego połączenie Spółek MASTERS S.A. i WIKANA S.A.
  Uzasadnienie decyzji o połączeniu
  2008-11-21  
  43/2008 Przyjęcie planu połączenia spółek MASTERS S.A. z WIKANA S.A.
  PLAN POŁĄCZENIA WYCENA
  2008-11-03  
  42/2008 Informacja o podjęciu decyzji o zamiarze połączenia Emitenta z innym podmiotem.
  Uchwała Zarządu MASTERS S.A.
  2008-10-10  
  41/2008 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną oraz udzielenie poręczenia wekslowego przez MASTERS S.A. 2008-10-01  
  40/2008 Informacja na temat realizacji celów emisyjnych zawartych w Prospekcie Emisyjnym akcji serii E 2008-08-29  
  39/2008 Zawarcie umów lokat terminowych. 2008-08-28  
  38/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-08-21  
  37/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-08-05  
  36/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-07-25  
  35/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-07-15  
  34/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-07-01  
  33/2008 Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 27 czerwca 2008 r. 2008-06-27  
  32/2008 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. z dnia 27 czerwca 2008 r.
  Uchwały WZA MASTERS
  2008-06-27  
  31/2008 Zawarcie umów lokat terminowych. 2008-06-25  
  30/2008 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. 2008-06-20  
  29/2008 Projekty uchwał na WZA MASTERS w dniu 27 czerwca 2008 r.
  Projekty uchwał MASTERS S.A.
  2008-06-18  
  28/2008 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2007 r. 2008-06-06  
  27/2008 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MASTERS S.A. 2008-06-04  
  26/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-06-03  
  25/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-05-28  
  24/2008 Informacja o zamiarze połączenia 2008-05-20  
  23/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-05-13  
  22/2008 Informacja na temat realizacji celów emisyjnych zawartych w Prospekcie Emisyjnym akcji serii E 2008-04-30  
  21/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-04-30  
  20/2008 Rozwiązanie znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną 2008-04-22  
  19/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-04-16  
  18/2008 Udzielenie pożyczki przez MASTERS S.A. spółce zależnej 2008-04-08  
  17/2008 Informacja o niestosowaniu niektórych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” 2008-04-08  
  16/2008 Zawarcie umów lokat terminowych 2008-04-02  
  15/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-03-19  
  14/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-03-04  
  13/2008 Zawarcie umowy lokaty terminowej 2008-02-19  
  12/2008 Rejestracja przez KDPW S.A. akcji MASTERS S.A. serii E 2008-02-18  
  11/2008 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji MASTERS S.A. serii E oraz ustalenie ostatniego dnia notowań Praw do Akcji serii E 2008-02-15  
  10/2008 Zawarcie znaczącej umowy 2008-02-13  
  09/2008 Powołanie Prezesa Zarządu 2008-02-11  
  08/2008 Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji 2008-02-11  
  07/2008 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego o emisje akcji serii E 2008-02-07  
  06/2008 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku
  Wykaz informacji opublikowanych w 2007r
  2008-01-28  
  05/2008 Harmonogram raportów okresowych w 2008 roku 2008-01-21  
  04/2008 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji MASTERS S.A. serii E 2008-01-21  
  03/2008 Rejestracja w KDPW praw do akcji MASTERS S.A. serii E 2008-01-18  
  02/2008 Zakończenie subskrypcji akcji MASTERS S.A. serii E 2008-01-17  
  01/2008 Informacja o zapisach na akcje serii E w terminie wykonywania prawa poboru 2008-01-09  

Created by kampanie adwords

×