Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2012

  numertemat raportudata
  43/2012 Podpisanie dwóch porozumień do umów znaczących zawartych przez spółki zależne Emitenta z Henpol Sp. z o.o. 2012-12-21  
  42/2012 Proponowana zmiana Statutu WIKANA S.A. 2012-11-30  
  41/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. zwołane na dzień 2 stycznia 2013 r.
  Projekty uchwał
  2012-11-30  
  40/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 2 stycznia 2013r.
  Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
  2012-11-30  
  39/2012 Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z Przedsiębiorstwo Budowlane „LGB” Ewa Cieślińska kryterium 10% kapitałów własnych Emitenta 2012-11-29  
  38/2012 Podjęcie decyzji o zamiarze wprowadzenia dwóch spółek zależnych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 2012-11-15  
  37/2012 Podpisanie umowy znaczącej z Henpol Sp. z o.o. 2012-10-30  
  36/2012 Rozwiązanie umowy znaczącej zawartej z Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. k. 2012-10-18  
  35/2012 Podpisanie aneksu do umowy znaczącej zawartej z Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. k. 2012-09-27  
  34/2012 Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną Emitenta 2012-09-06  
  33/2012 Korekta skonsolidowanego rozszerzonego raportu okresowego WIKANA za I półrocze 2012 2012-09-04  
  32/2012 Zawarcie przez Wikana Bioenergia Sp. z o.o. aneksu do umowy o dofinansowanie w formie pożyczki na realizację inwestycji pn. "Budowa elektrowni biogazowej w Piaskach" 2012-08-14  
  31/2012 Wypełnienie warunku do realizacji umowy leasingu operacyjnego nieruchomości 2012-07-27  
  30/2012 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy o roboty budowalne w ramach inwestycji przy ul. Unickiej w Lublinie 2012-07-16  
  29/2012 Wypełnienie warunku do realizacji umowy leasingu operacyjnego nieruchomości 2012-06-29  
  28/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ w dniu 27 czerwca 2012 roku 2012-06-27  
  27/2012 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 27 czerwca 2012 r.
  Treść uchwał
  2012-06-27  
  26/2012 Zawarcie z Bankowy Leasing sp. z o. o. dwóch pakietów umów dotyczących leasingu operacyjnego nieruchomości 2012-06-27  
  25/2012 Zmniejszenie liczby akcji WIKANA S.A. zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 2012-06-12  
  24/2012 Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych ze spółkami z Grupy Kapitałowej PKO BP wartości 10% kapitałów własnych WIKANA S.A. 2012-06-11  
  23/2012 Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 27 czerwca 2012 r.
  Projekty uchwał
  Sprawozdanie RN
  2012-05-31  
  22/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 27 czerwca 2012 r.
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
  2012-05-31  
  21/2012 Korekta raportu okresowego WIKANA S.A. za rok obrotowy 2011
  List Prezesa Zarządu
  Raport Biegłego Rewidenta
  2012-05-04  
  20/2012 Podpisanie pakietu umów zakupu nieruchomości pomiędzy spółkami zależnymi Wikana S.A. a Redevco Polska Gamma Sp. z o.o. 2012-04-27  
  19/2012 Wypełnienie warunku do realizacji Umowy Leasingu Kapitałowego 2012-04-27  
  18/2012 Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta aneksu do umowy z Bankowy Leasing Sp. z o.o. 2012-04-20  
  17/2012 Umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w statucie Spółki
  Statut - tekst jednolity
  2012-04-05  
  16/2012 Rozwiązanie trzech oraz zmiana sześciu umów przedwstępnych sprzedaży zawartych pomiędzy spółką zależną od Wikana S.A. a Redevco Polska Gamma Sp. z o.o. 2012-04-03  
  15/2012 Zmiana umów przedwstępnych sprzedaży zawartych pomiędzy spółką zależną od Wikana S.A. a Redevco Polska Gamma Sp. z o.o. 2012-03-30  
  14/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
  Wykaz informacji
  2012-03-30  
  13/2012 Podpisanie umowy znaczącej z Henpol Sp. z o.o. 2012-03-29  
  12/2012 Zmiana umów przedwstępnych sprzedaży zawartych pomiędzy spółką zależną od Wikana S.A. a Redevco Polska Gamma Sp. z o.o. 2012-03-05  
  11/2012 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu WIKANA SA
  Statut - tekst jednolity
  2012-03-02  
  10/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 29 lutego 2012 roku 2012-02-29  
  9/2012 Zmiana Statutu WIKANA S.A. dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 lutego 2012 roku 2012-02-29  
  8/2012 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 29 lutego 2012 r.
  Treść uchwał
  2012-02-29  
  7/2012 Podpisanie umowy znaczącej z Baudziedzic Sp. z o.o. Sp.K 2012-02-28  
  6/2012 Zawarcie pomiędzy spółką zależną od Wikana S.A. a Redevco Polska Gamma Sp. z o.o. pakietu umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości 2012-02-13  
  5/2012 Proponowana zmiana Statutu WIKANA S.A. 2012-02-02  
  4/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. zwołane na dzień 29 lutego 2012 r.
  Projekty uchwał
  2012-02-02  
  3/2012 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 29 lutego 2012 r.
  Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
  2012-02-02  
  2/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku 2012-01-10  
  1/2012 Przekroczenie łącznej wartości umów zawartych z Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Budowlanym w Krośnie S.A. 2012-01-05  

Created by kampanie adwords

×