Polityka prywatności

INFORMACJA OGÓLNA NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zarząd Spółki WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000144421, o w całości opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 40 029 594,00 zł, o numerze REGON: 390284802 i NIP: 691-00-19-382 („Spółka”), informuje że Spółka, jako administrator danych osobowych, jak i inne spółki z Grupy kapitałowej WIKANA (tj.: http://www.wikana.pl/grupa_kapitalowa_id_8.html), które mają status administratora danych w związku z prowadzonymi przez siebie działaniami, przeprowadziły wewnętrzną ocenę ryzyka z zakresu przetwarzania danych osobowych (między innymi swoich klientów) oraz przygotowania do wdrożenia z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”.

W celu uzyskania przez klientów informacji co do zakresu przetwarzanych przez każdą ze spółek z Grupy kapitałowej WIKANA danych osobowych, oznaczania administratora danych, jak i praw osób, których dane są przetwarzane, należy zapoznać się z klauzulą informacyjną, którą zamieszczamy na naszej stronie.

Zwracamy uwagę, że:

1) do przetwarzania danych w celu zawarcia umowy, jak i jej wykonywania, nie jest wymagana Pana/Pani zgoda, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit b) RODO,

2)  do przetwarzania danych osobowych w celach realizacji obowiązków ustawowych, jak np. podatkowych, nie jest wymagana Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

3) do przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (żądania zapłaty), nie jest wymagana Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych, gdyż prawo do przetwarzania tych danych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

O ile Pana/Pani wolą będzie pozyskiwanie ofert handlowych wówczas winien Pan/winna Pani wyrazić odrębną zgodę na powyższy cel przetwarzania danych, zgodnie z treścią oświadczenia, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

Opracowaliśmy także dla Pana/Pani nową „Politykę Prywatności”, którą zamieszczamy na naszej stronie internetowej (także poniżej), zawierającą informacje o zakresie danych jakie pozyskuje od Pana/Pani administrator, i jak te dane przetwarza oraz w jakim celu, zwłaszcza poprzez wykorzystywanie danych ujawnianych w czasie kontaktu elektronicznego z administratorem.

W przypadku potrzeby kontaktu z administratorem w zakresie spraw dotyczących danych osobowych i ich ochrony prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@wikana.pl, jak i w drodze korespondencji pisemnej na adres podany na stronie internetowej w zakładce kontakt.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Created by kampanie adwords

×