Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2015

  numertemat raportudata
  34/2015 Aktualizacja informacji nt. obligacji serii B WIKANA S.A. 2015-12-29  
  33/2015 Zbycie akcji własnych WIKANA S.A. 2015-11-26  
  32/2015 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej 2015-11-12  
  31/2015 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego 2015-11-10  
  30/2015 Emisja i wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną 2015-10-16  
  29/2015 Spełnienie się warunków zawieszających. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej 2015-10-15  
  28/2015 Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy 2015-09-30  
  27/2015 Zakończenie negocjacji. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej 2015-09-30  
  26/2015 Wcześniejsza amortyzacja obligacji 2015-09-25  
  25/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej 2015-09-15  
  24/2015 Emisja obligacji przez spółkę zależną - aktualizacja 2015-09-15  
  23/2015 Spełnienie się warunku zawieszającego. Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej 2015-09-04  
  22/2015 Emisja obligacji przez spółkę zależną - aktualizacja 2015-09-04  
  21/2015/K Korekta raportu bieżącego nr 21/2015 2015-08-17  
  21/2015 Zawarcie przez spółkę zależną przyrzeczonej umowy znaczącej. 2015-08-14  
  20/2015 Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy 2015-07-17  
  19/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ WIKANA S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r. 2015-06-29  
  18/2015 Uchwały podjęte przez ZWZ WIKANA S.A. w dniu 29 czerwca 2015 r.
  Wykaz uchwał
  2015-06-29  
  17/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2015-06-12  
  16/2015 Wybór Zarządu na nową kadencję 2015-06-12  
  15/2015 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 29 czerwca 2015 r.
  Zał. nr 1
  Zał. nr 2
  2015-06-02  
  14/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 29 czerwca 2015 r.
  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ WIKANA S.A.
  2015-06-02  
  13/2015 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej 2015-04-29  
  12/2015 Zbycie aktywów o znacznej wartości 2015-04-01  
  11/2015 Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2014 r. 2015-03-24  
  10/2015 Informacja o powołaniu osoby nadzorującej
  CV - p. R. Buchajski
  2015-03-17  
  9/2015 Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki 2015-02-20  
  8/2015 Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki 2015-02-19  
  7/2015 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej 2015-02-17  
  6/2015 Informacja o powołaniu osoby nadzorującej
  CV - p. Leonkiewicz
  2015-02-17  
  5/2015 Zabezpieczenie obligacji serii A spółki zależnej - Ustanowienie hipoteki 2015-02-10  
  4/2015 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy znaczącej 2015-02-06  
  3/2015 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o niespełnieniu warunku zawieszającego wejście w życie umowy. 2015-02-06  
  2/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 r. 2015-01-30  
  1/2015 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy znaczącej 2015-01-23  

Created by kampanie adwords

×