Raporty bieżące

Raporty bieżące - rok 2018

  numertemat raportudata
  44/2018 Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do istotnej umowy 2018-12-21 15:18
  42/2018/K Korekta raportu bieżącego nr 42/2018 2018-12-21 11:25
  43/2018 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2018-12-20 17:41
  42/2018 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2018-12-20 17:40
  41/2018 Aneks do umowy pożyczki zawartej z akcjonariuszem 2018-12-20 17:34
  40/2018 Zawarcie przez spółkę zależną umowy nabycia nieruchomości inwestycyjnej 2018-12-20 12:47
  39/2018 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2018-12-07 15:38
  38/2018 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2018-11-30 15:12
  37/2018 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2018-11-29 16:37
  36/2018 Zawarcie warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej 2018-11-26 20:53
  35/2018 Uzgodnienie wzorów gwarancji do zawartych przez spółkę zależną istotnych umów 2018-11-26 19:27
  34/2018 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartały 2018 roku 2018-11-23 16:43
  33/2018 Zawarcie przez spółkę zależną istotnych umów 2018-11-19 20:19
  32/2018 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego 2018-10-12 15:59
  31/2018 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2018 r. 2018-10-01 16:34
  30/2018 Rejestracja zmian Statutu WIKANA S.A.
  Zal. - Tekst jednolity Statutu
  2018-09-24 14:40
  29/2018 Rezygnacja osoby zarządzającej 2018-09-13 15:00
  28/2018 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektów deweloperskich 2018-09-10 14:44
  27/2018 Wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę zależną 2018-09-05 11:36
  26/2018 Informacja o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych rozwoju Emitenta 2018-08-31 19:47
  25/2018 Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej 2018-08-31 16:07
  24/2018 Zawarcie przez spółkę zależną umowy nabycia nieruchomości komercyjnej 2018-08-31 16:07
  23/2018 Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości inwestycyjnej 2018-07-20 15:25
  22/2018 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2018 r. 2018-07-02 18:11
  21/2018 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2018-06-22 14:09
  20/2018 Informacja o powołaniu osób zarządzających na kadencję obejmującą lata 2018 - 2021 2018-06-21 16:35
  19/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu WIKANA S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r. 2018-06-21 10:48
  18/2018 Informacja o powołaniu osób nadzorujących na kadencję obejmującą lata 2018 - 2023 2018-06-21 10:45
  17/2018 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 21 czerwca 2018 r.
  Załącznik
  2018-06-21 10:43
  16/2018 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A., zwołane na dzień 21 czerwca 2018 r.
  Zał. nr 1
  Zał. nr 2
  2018-05-24 15:59
  15/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 21 czerwca 2018 r.
  Zał.
  2018-05-24 15:58
  14/2018 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku 2018-05-22 16:49
  13/2018 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy 2018-05-10 14:14
  12/2018 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017 rok 2018-04-17 19:56
  11/2018 Informacja nt. odstąpienia przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA od umów budowlanych dotyczących realizacji inwestycji deweloperskiej 2018-04-13 09:55
  10/2018 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I kwartale 2018 r. 2018-04-05 14:58
  9/2018 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2018-03-30 15:16
  8/2018 Informacja nt. wyroku sądowego w sporze z kontrahentem 2018-03-06 19:27
  7/2018 Informacja nt. odstąpienia przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA od umowy o wykonanie robót budowlanych 2018-03-05 16:44
  6/2018 Zawarcie aneksu do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej 2018-02-23 12:25
  5/2018 Informacja o powołaniu osoby nadzorującej 2018-01-31 16:32
  4/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r. 2018-01-25 21:07
  3/2018 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej 2018-01-23 17:03
  2/2018 Zmiana warunków emisji obligacji spółki zależnej 2018-01-23 17:01
  1/2018 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w 2017 r. 2018-01-09 09:55

Created by kampanie adwords

×