Rękojmia - Strefa Użytkownika Mieszkania - Wikana S.A.

Pamiętaj, że zgodnie z przedwstępną umową sprzedaży udzielamy:

  • 5 lat rękojmi na elementy konstrukcji budynku
  • 2 roku rękojmi na elementy stolarki drzwiowej i okiennej
  • 2 roku rękojmi na roboty instalacyjne wraz z urządzeniami i osprzętem

Bieg rękojmi dotyczący przedmiotu umowy (czyli mieszkania, komórki lokatorskiej, miejsc parkingowych) rozpoczyna się od dnia protokolarnego przekazania mieszkania.
Wszelkie zmiany i ingerencje w istotne elementy lokalu, takie jak instalacje czy wyburzenie ścian, powodują utratę udzielonej rękojmi w zakresie objętym zmianami.

Rękojmia dotycząca części wspólnych

Nad poprawnością funkcjonowania części wspólnych nieruchomości czuwa administrator osiedla. Okresowo przeglądając urządzenia i wyposażenie części wspólnych, dokonuje zgłoszeń reklamacyjnych do dewelopera. Zatem jeżeli widzą Państwo potrzebę zgłoszenia reklamacji dotyczącej części wspólnych, najlepiej jest to zrobić za pośrednictwem administratora, który jest w stanie skoordynować kompletność zgłoszeń dotyczących usterek w częściach wspólnych, jak również zweryfikować, czy zostały one usunięte.

Created by kampanie adwords

×