Strefa Klienta Wikana S.A. - Przed zakupem mieszkania - Jak sprawdzić inwestycję

Wybór mieszkania

Chcesz kupić mieszkanie, sprawdź kilka możliwości. Oceń lokalizację, standard, otoczenie. Co możesz zrobić, by pozyskać te informacje?

Na placu budowy

Warto wybrać się na teren budowy, aby osobiście zobaczyć, jak jest prowadzona. Na jakim jst etapie w stosunku do planowanego terminu zakończenia. Można zwiedzić okolicę, zobaczyć najbliższe sąsiedztwo.

Pewność realizacji

Spółka celowa
Dobrze, by inwestycja realizowana była przez powołaną wyłącznie do tego celu osobną spółkę (tzw. spółkę celową, czyli SPV). Wówczas ewentualne problemy dewelopera spowodowane innymi czynnikami nie będą miały wpływu na wywiązanie się spółki celowej z Twojej umowy. Co więcej, w razie pojawienia się problemów na budowie, prościej i szybciej można je rozwiązać – stronami są tylko deweloper, bank i klienci tej konkretnej inwestycji.

Prowadzenie inwestycji w ramach SPV preferowane jest również przez banki finansujące, ze względu na transparentność i bezpieczeństwo takiego rozwiązania.

Zapewnienie finansowania
Zapewnienie 100% finansowania pozwala na zakończenie inwestycji w terminie niezależnie od tempa sprzedaży i wpłat od klientów. Często jednak część inwestycji realizowana jest ze środków własnych dewelopera, wpłat klientów i ewentualnie wówczas pozyskiwane jest finansowanie zewnętrzne.
Kredytowanie przez bank
Jeśli inwestycja jest kredytowana (tj. kredyt jest już uruchomiony), to dodatkowo mamy pewność, że:
bank sprawdził kondycję finansową dewelopera
prawnicy banku przeprowadzili audyt dokumentów inwestycji pod kątem formalno-prawnym
wszystkie pieniądze klientów trafiają na wydzielony rachunek (zastrzeżony i kontrolowany przez bank) i mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie tego przedsięwzięcia lub spłatę kredytu. Zapobiega to wydaniu pieniędzy klientów na inne inwestycje czy cel

Najważniejsze dokumenty

Własność terenu i jego obciążenia – Odpis z księgi wieczystej
W dziale II KW dowiemy się, czy deweloper jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu. Hipoteka (dział IV KW) dopuszczalna jest jedynie na rzecz banku finansującego inwestycję, pod warunkiem że bank zobowiązał się do bezobciążeniowego wyodrębnienia lokalu mieszkalnego po uiszczeniu przez klienta ceny zakupu. W dziale III KW standardem są służebności na rzecz dostawców mediów oraz na rzecz innych etapów tego samego osiedla. Pojawiają się wzmianki lub wpisy wynikające z zawartych już deweloperskich umów zakupu lokali.

Pozwolenie na realizację
Prace budowlane mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, która stała się ostateczna lub prawomocna, co powinno być potwierdzone osobnym zaświadczeniem lub pieczecią.

Created by kampanie adwords

×