Akty notarialne przy zakupie mieszkania - Strefa Klienta Wikana S.A.

Po odbiorze swojego mieszkania podpisywana jest umowa przeniesienia własności. Będąc właścicielem, uzyskujesz pełne prawa do dysponowania nieruchomością. Wynajęcie lokalu, uczestnictwo w decyzjach wspólnoty mieszkaniowej, czy w końcu zbycie nieruchomości są możliwe po oficjalnym przypisaniu właściciela do kupionego lokum.

Nieruchomość a hipoteka

Jeśli na zakup mieszkania zaciągnąłeś kredyt, otrzymasz z banku zaświadczenie, które stanowi podstawę do ustanowienia hipoteki. Hipotekę ustanowić można w akcie notarialnym bądź osobiście w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego.

Formalności

Do aktu przedkładane są dokumenty formalno-prawne dewelopera, takie jak KRS, decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, samodzielność lokali oraz wypis z rejestru gruntów. Ze strony Klienta niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego.

Koszty

Koszt aktu notarialnego ponosi Kupujący. Jego dokładną wartość, jeszcze przed wizytą u notariusza, możesz poznać w kancelarii lub u Doradcy Klienta.
Po podpisaniu aktu notarialnego jego wypisy są przesyłane do odpowiednich komórek urzędowych przez kancelarię notarialną (Kataster, UM). Tobie zostanie jedynie zgłoszenie nieruchomości w Urzędzie Miasta, gdzie zostaną naliczone opłaty – podatek od nieruchomości.

Created by kampanie adwords

×