Po odbiorze mieszkania - Strefa Użytkownika Mieszkania - Wikana S.A.

Jesteś naszym Klientem zarówno przed, jak i po odbiorze mieszkania, dlatego przedstawiamy podstawowe informacje, dotyczące formalności związanych z zamieszkaniem w nowym miejscu.

Po odbiorze nowego mieszkania

Zameldowanie w mieszkaniu

Obowiązek meldunkowy dotyczy osób, które zamieszkują pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych). W celu dokonania formalności związanych z zameldowaniem na pobyt stały w nowym mieszkaniu, należy wymeldować się z dotychczasowego miejsca stałego pobytu. Stosowne druki wydaje Biuro Meldunkowe, mające siedzibę w Urzędzie Miasta. W Urzędzie należy również przedłożyć przedwstępną umowę kupna i protokół odbioru mieszkania.

Wymiana dowodu osobistego

Konsekwencją zmiany adresu zameldowania jest obowiązek wymiany dowodu osobistego. W tym celu należy złożyć wniosek o jego wymianę we właściwym wydziale Urzędu Miasta, na właściwym urzędowym formularzu.

Złożenie wniosku o wydanie NIP 3

Zmiana miejsca zameldowania oraz wymiana dowodu osobistego wymagają zawiadomienia przez podatnika Urzędu Skarbowego o zmianie tych danych. W tym celu należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego poprzez złożenie w Urzędzie Skarbowym formularza NIP-3. Formularz ten należy dostarczyć w ciągu 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych podatnika. Obowiązek aktualizacji danych wynika z art. 9 ust. 1 o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Created by kampanie adwords

×