Strefa Klienta Wikana S.A. - Przed zakupem mieskznia - Jak sprawdzić dewelopera

Zakup mieszkania wiąże się z wyborem konkretnego dewelopera. Sprawdź go.

Bezpieczeństwo finansowe

Kondycja finansowa Spółki
Bezpieczeństwo finansowe zapewni Ci dobra kondycja finansowa dewelopera. Zaświadczenia z US i ZUS potwierdzą, czy nie zalega z podatkami i innymi opłatami. Zgodnie z Ustawą z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lukalu mieszklanego lub domu jednorodzinnego, która weszła w życie w dniu 29.04.2012 r., deweloper zobowiązany jest również do przedstawienia aktualnych sprawozdań finansowych oraz z lat poprzednich. Jeśli nie potrafisz zanalizować ich samodzielnie, poproś o to kogoś z rodziny lub znajomych.

Rzetelność
Dobrze, jeśli deweloper przynależy do renomowanych organizacji branżowych np. do Polskiego Związku Firm Deweloperskich, gdzie firmy muszą przestrzegać „Kodeksu dobrych praktyk” i „Zasad umowy deweloperskiej”. Poszukaj również informacji o postrzeganiu dewelopera przez banki. Sprawdź czy Twój bank udzieli kredytu na zakup mieszkania u wybranego dewelopera.

Historia i doświadczenie
Sprawdź inwestycje już zrealizowane przez dewelopera. W jaki sposób wywiązywał się ze swoich zobowiązań względem klientów, oraz czy dotrzymywał terminów realizacji. Zwróć uwagę na historię – firmy z wieloletnim doświadczeniem, które przeszły przez niejeden rynkowy kryzys, charakteryzują się konserwatywnym podejściem do ryzyka finansowego oraz umiejętnie i kompleksowo planują i realizują prowadzone przez siebie inwestycje.

Komfort zakupu

Umowa
Od 29.04.2012 r. obowiązuje umowa deweloperska zawierana w formie aktu notarialnego. Umowa powinna być napisana zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Powinna równo traktować obie strony kontraktu i nie zawierać klauzul niedozwolonych.

Obsługa
Deweloper powinien Ci pomóc w wielu kwestiach związanych z zakupem mieszkania i jego przyszłym użytkowaniem, np. w pozyskaniu kredytu na zakup, odwiedzeniu inwestycji w trakcie jej realizacji itd. Dowiedz się, czy deweloper stwarza możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich, czy koordynuje proces obsługi gwarancyjnej, oraz czy organizuje zarządzanie budynkiem i pomaga w założeniu wspólnoty mieszkaniowej.

Pracownicy
Pracownik dewelopera powinien Ci udzielić potrzebnych informacji i udostępnić wszelkie istotne dokumenty związane z inwestycją i firmą. Jeśli już na etapie sprzedaży piętrzą się trudności, pomyśl, co będzie po podpisaniu umowy i wpłaceniu pieniędzy.

Created by kampanie adwords

×