Po zakupie mieszkania - Strefa Klienta Wikana S.A.

Po wyborze mieszkania rozpoczyna się procedura sprzedażowa, czyli zawarcie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Po podpisaniu umowy następują etapy wspólne dla Klienta i dewelopera, związane z wykonaniem postanowień umowy.

Zaliczka i pomoc w finansowaniu nieruchomości

Na podstawie harmonogramu płatności, stanowiącym załącznik do umowy deweloperskiej, Klient dokonuje wpłat zaliczek, stanowiących części ceny zakupu mieszkania. Wpłaty te dokonywane są na podane w umowie konto, w tytule przelewu umieszczając indywidualny numer umowy przedwstępnej, nr lokalu oraz dane Kupującego (imię, nazwisko). Jeżeli część ceny będzie pochodziła ze środków kredytu hipotecznego, służymy pomocą w zakresie zgromadzenia kompletu wymaganej przez banki dokumentacji kredytowej. Niezależnie z jakiego źródła pochodzą środki na zakup lokalu, powinny one zostać uruchomione zgodnie z harmonogramem terminowym określonym w umowie. Współpracujemy również z Doradcami Kredytowymi, którzy dokonają analizy ofert i wybiorą najkorzystniejsza dla Państwa. Ocenią zdolność kredytową i skoordynują działania aż do dnia zawarcia umowy kredytowej z wybranym bankiem. Wówczas bank ten w Twoim imieniu będzie dokonywał bieżących wpłat z tytułu zakupionego mieszkania.

Zmiany aranżacyjne w mieszkaniu

Jeżeli stan zaawansowania inwestycji na to pozwala, możesz wprowadzić w zakupionym lokalu zmiany aranżacyjne. Mogą one dotyczyć zarówno architektury lokalu (np. zmiany układu ścian działowych) jak i instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej czy elektrycznej. Szczegóły wprowadzania zmian zawarte są w umowie deweloperskiej.

Monitoring postępu prac

Nasi Doradcy w dalszym ciągu są do dyspozycji w zakresie zapytań o stan zaawansowania prac budowlanych, stan prawny inwestycji czy bieżącą dokumentację Spółki (Księgi Wieczyste, KRS, zaświadczenia o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi). Przed obiorem kluczy do mieszkania masz prawo do wizyt w zakupionym lokalu. Odbywają się one przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz w obecności naszych pracowników.

Created by kampanie adwords

×