Odbiór mieszkania i obsługa gwarancyjna - Strefa Użytkownika Mieszkania - Wikana S.A.

Odbiór mieszkania następuje po zrealizowaniu inwestycji i zwykle po dokonaniu przez Nabywcę wpłaty całości ceny sprzedaży. Wtedy z odpowiednim wyprzedzeniem pisemnie zapraszamy Kupujących na protokolarne przekazanie lokalu.

Zgłaszanie usterek w mieszkaniu

Jeśli pojawią się zastrzeżenia do elementów odebranego mieszkania, można zgłosić je podczas przeglądu lub odbioru, wówczas zostaną ujęte w protokole, bądź mailowo (reklamacje@wikana.pl) lub pisemnie na adres Spółki.
Deweloper zobowiązujemy się do usunięcia usterek w ciągu 30 dni od daty ich zgłoszenia w protokole, chyba że specyfika jej usunięcia wymaga innego terminu, wtedy ustalamy go z Państwem indywidualnie.

Created by kampanie adwords

×