POIG 8.2

Wdrożenie systemu B2B integrującego procesy biznesowe pomiędzy WIKANA S.A. a partnerami biznesowymi

W dniu 11.12.2012r. firma WIKANA S.A. podpisała umowę o dofinansowanie na realizacje projektu w ramach działania 8.2 POIG – numer projektu WND-POIG.08.02.00-06-030/12.

Głównym celem projektu jest wdrożenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii WIKANA S.A. – partnerzy. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zmniejszyć pracochłonność obsługi księgowej, zwiększyć rozmiar działalności związanej z usługami księgowymi, oraz sprzedażą mieszkań za pośrednictwem pośredników. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące firmy do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjność kooperujących ze sobą przedsiębiorstw.

Innowacyjność oprogramowania polega na zintegrowaniu poszczególnych funkcji działalności współpracujących przedsiębiorstw w jeden, zsynchronizowany system B2B pełnej wymiany i analizy informacji oraz zastosowaniu innowacyjnych technologii.

Dofinansowanie: 412 814,20 PLN

Zasięg: krajowy

Rynek docelowy: Polska

Created by kampanie adwords

×