Biuro prasowe

rekordowy początek roku grupy wikana

Rekordowy początek roku Grupy WIKANA

2021-05-31
Notowany na GPW deweloper rozpoczął 2021 rok z rekordowymi wynikami finansowymi. Grupa WIKANA rozpoznała w I kwartale 2021 r. 64,0 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 29,2 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny dewelopera wzrósł rdr. o ponad 190%, do 20,8 mln zł, a wynik netto zwiększył się z 5,5 mln zł w I kw. 2020 r. do 15,2 mln zł w minionym kwartale. Był to najlepszy pierwszy kwartał roku w dotychczasowej historii Grupy i najlepszy kwartalny wynik od blisko dekady. O skokowym wzroście przychodów i zysków przesądziło rozpoznanie w wynikach sprzedaży mieszkań z rzeszowskiej inwestycji Wikana Square

Segment deweloperski Grupy zakończył kwartał z 61 mln zł przychodów od odbiorców zewnętrznych, wypracowując 19,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 14,3 mln zł zysku netto. Marża segmentu zwiększyła się rdr. o blisko 8 pkt proc., do ponad 33%. W minionym kwartale Grupa przekazała nabywcom 151 mieszkań i lokali usługowych, w tym 131 lokali w inwestycji Wikana Square. Łącznie w dwóch zakończonych etapach rzeszowskiej inwestycji powstało 280 lokali. Według stanu na koniec marca 2021 r. w ofercie pozostało 81 lokali w Wikana Square, a 68 lokali było sprzedanych, a nieprzekazanych nabywcom.

- Wikana Square to jeden z najbardziej udanych projektów Grupy, również pod względem finansowym. Zakładamy, że dalsza sprzedaż i przekazania lokali w tej inwestycji będą mieć zdecydowanie pozytywny wpływ na nasze tegoroczne wyniki. W skali całego roku możemy przekazać nabywcom ponad 300 lokali w projektach w Rzeszowie, Lublinie i Tarnobrzegu – komentuje Piotr Kwaśniewski, prezes WIKANA S.A.

Segment deweloperski jest głównym obszarem działalności Grupy WIKANA. Ponadto Grupa posiada nieruchomości komercyjne pod wynajem oraz prowadzi działalność w obszarze energetyki odnawialnej. Oba z tych segmentów mają za sobą udany okres – wynajem nieruchomości pozwolił na wypracowanie w I kw. blisko 0,6 mln zł zysku netto, a segment OZE – blisko 0,4 mln zł zarobku po opodatkowaniu.

Prezes giełdowej spółki podkreśla, że udany początek 2021 r. jest efektem wytężonej pracy u biznesowych podstaw Grupy w latach minionych i zwraca uwagę na potencjał Grupy do dalszego dynamicznego wzrostu. – Jestem przekonany, że zarówno w kolejnych miesiącach 2021 roku, jak i kolejnych latach dostarczymy naszym Akcjonariuszom wielu powodów do inwestycyjnej satysfakcji. Biorąc pod uwagę już zawarte umowy sprzedaży mamy potencjał, by zakończyć 2021 r. z istotnym wzrostem przychodów i rekordowym wynikiem netto. W II kwartał wkroczyliśmy z 200 lokalami w ofercie oraz rekordowym, atrakcyjnym portfelem projektów do uruchomienia. Naszym celem jest istotny wzrost skali prowadzonej działalności, przy utrzymaniu atrakcyjnych marż – komentuje Piotr Kwaśniewski.

W 2021 r. WIKANA może dołączyć do grona spółek dywidendowych. Zarząd spółki zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku za 2020 r. w wysokości 0,1 zł na akcję.

Created by kampanie adwords

×