Władze


PIOTR KWAŚNIEWSKI

Prezes Zarządu WIKANA S.A.

Pan Piotr Kwaśniewski posiada  wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera  papierów  wartościowych. Ukończył także kurs  dla  doradców  inwestycyjnych i dyrektorów finansowych. Od 2001 r. związany z licznymi spółkami kapitałowymi jako prezes zarządu albo członek rad nadzorczych


PAWEŁ CHOŁOTA

Członek Zarządu WIKANA S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończył studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest także absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na której ukończył studia podyplomowe na kierunku Doradca Inwestycyjny. Z Grupą Kapitałową WIKANA jest związany od 2011 r., w tym od 2014 r. pełni funkcje w organach wybranych spółek zależnych.


RADA NADZORCZA

Adam Buchajski - Członek Rady Nadzorczej
życiorys

Marcin Marczuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
życiorys

Krzysztof Misiak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
życiorys

Anna Kułach - Członek Rady Nadzorczej
życiorys

Patrycja Wojtczyk - Członek Rady Nadzorczej
życiorys

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, kryteria niezależności spełniają:
Pan Marcin Marczuk, Pani Anna Kułach oraz Pani Patrycja Wojtczyk.


Created by kampanie adwords

×