Władze


PIOTR KWAŚNIEWSKI

Prezes Zarządu WIKANA S.A.

Pan Piotr Kwaśniewski posiada  wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera  papierów  wartościowych. Ukończył także kurs  dla  doradców  inwestycyjnych i dyrektorów finansowych. Od 2001 r. związany z licznymi spółkami kapitałowymi jako prezes zarządu albo członek rad nadzorczych.


AGNIESZKA MALISZEWSKA

Wiceprezes Zarządu WIKANA S.A.

Absolwentka Wydziału Budowlanego Politechniki Lubelskiej. Od 2009 r. pełniła funkcję Dyrektora ds. Inwestycji Grupy Kapitałowej WIKANA. Wcześniej współpracowała, na stanowiskach kierowniczych, z firmami budowlanymi, odpowiadając głównie za przygotowanie oraz prowadzenie inwestycji. Pełni funkcję biegłego sądowego ds. budownictwa lądowego. Na stanowisko Członka Zarządu WIKANA S.A. została powołana w maju 2014 r.


PAWEŁ CHOŁOTA

Członek Zarządu WIKANA S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończył studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest także absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na której ukończył studia podyplomowe na kierunku Doradca Inwestycyjny. Z Grupą Kapitałową WIKANA jest związany od 2011 r., w tym od 2014 r. pełni funkcje w organach wybranych spółek zależnych.


 

RADA NADZORCZA

Marcin Marczuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
życiorys

Krzysztof Misiak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
życiorys

Adam Buchajski - Członek Rady Nadzorczej
życiorys

Anna Kułach - Członek Rady Nadzorczej
życiorys

Patrycja Wojtczyk - Członek Rady Nadzorczej
życiorys

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, kryteria niezależności spełniają:
Pan Marcin Marczuk, Pani Anna Kułach oraz Pani Patrycja Wojtczyk.


Created by kampanie adwords

×