Władze


AGNIESZKA MALISZEWSKA

Wiceprezes Zarządu WIKANA S.A.

Absolwentka Wydziału Budowlanego Politechniki Lubelskiej. Od 2009 r. pełniła funkcję Dyrektora ds. Inwestycji Grupy Kapitałowej WIKANA. Wcześniej współpracowała, na stanowiskach kierowniczych, z firmami budowlanymi, odpowiadając głównie za przygotowanie oraz prowadzenie inwestycji. Pełni funkcję biegłego sądowego ds. budownictwa lądowego. Na stanowisko Członka Zarządu WIKANA S.A. została powołana w maju 2014 r.


PAWEŁ CHOŁOTA

Członek Zarządu WIKANA S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończył studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Jest także absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, na której ukończył studia podyplomowe na kierunku Doradca Inwestycyjny. Z Grupą Kapitałową WIKANA jest związany od 2011 r., w tym od 2014 r. pełni funkcje w organach wybranych spółek zależnych.


 

RADA NADZORCZA

Marcin Marczuk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
życiorys

Krzysztof Misiak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
życiorys

Adam Buchajski - Członek Rady Nadzorczej
życiorys

Anna Kułach - Członek Rady Nadzorczej
życiorys

Patrycja Wojtczyk - Członek Rady Nadzorczej
życiorys

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, kryteria niezależności spełniają:
Pan Marcin Marczuk, Pani Anna Kułach oraz Pani Patrycja Wojtczyk.


Created by kampanie adwords

×