RPO WL 2007 – 2013

baner

FIRMA WIKANA S.A. REALIZUJE PROJEKT Z DZIAŁANIA 1.7 RPO WL 2007 – 2013 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH I BUDŻETU PAŃSTWA.

- Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy oraz ekspansja na rynki zagraniczne spółki Wikana poprzez zakup usług doradczych”

- Krótki opis projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych:

1. W zakresie pozyskania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności - Doradztwo w zakresie emisji i wprowadzanie do obrotu publicznego lub zamkniętego obligacji

2. W zakresie rozwoju firmy w oparciu o tworzenie powiązań kooperacyjnych - Doradztwo w zakresie pozyskania dotacji unijnych na powiązania kooperacyjne

3. W zakresie innowacji i nowych technologii - Doradztwo w zakresie przygotowania do wdrożenia nowych technologii informatycznych - niezbędne zmiany techniczne, technologiczne i organizacyjne

4. W zakresie funkcjonowania firmy na rynku UE, oraz ekspansji na nowe rynki zagraniczne - Doradztwo w zakresie ekspansji rynkowej - kojarzenie partnerów zagranicznych

- Numer umowy o dofinansowanie: 03.11-UDA-RPLU.01.07.00-06-066/11

Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864

e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin

tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831

e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl

Created by kampanie adwords

×