Przetargi o generalne wykonawstwo

Przetarg na wybór generalnego wykonawcy inwestycji deweloperskiej w Zamościu

2015-05-11

Przetarg ograniczony z zachowaniem konkurencji obejmujący zapytanie o cenę i warunki wykonania „Budynku wielorodzinnego z parkingami podziemnymi i naziemnymi, osłoną śmietnikową, z przyłączem wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowym, oświetleniem terenu oraz zjazdami z drogi gminnej na działce nr ewid. 14/11, 14/12, 14/13, 14/14 przy ul. Młyńskiej w Zamościu” o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań: 2163,93m2.

W przypadku zainteresowania udziałem w przedmiotowym postępowaniu i otrzymaniem zaproszenia do złożenia oferty i materiałów, prosimy o wiadomość na adresy e-mail: info@wikana.pl, przetarg@wikana.pl.

Created by kampanie adwords

×