Przetargi o generalne wykonawstwo

PRZETARG NA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ W TARNOBRZEGU

2016-05-17

Przetarg ograniczony z zachowaniem konkurencji obejmujący zapytanie o cenę i warunki wykonania dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi w garażu podziemnym oraz na terenie działki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (układ dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, plac zabaw dla dzieci) infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w tym: rozbiórki istniejących budynków i budowali oraz infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej z projektowanymi budynkami na działkach nr  2000, 2002/5, 1998/3 przy ul. Targowej w Tarnobrzegu – ETAP I INWESTYCJI, BUDYNEK A” o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań: 2.466,87 m2.

Termin złożenia oferty upływa 08.06.2016 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w przedmiotowym postępowaniu i otrzymaniem zaproszenia do złożenia oferty i materiałów, prosimy o wiadomość na adresy e-mail: info@wikana.pl, a.mokrzanowska@wikana.pl.

Created by kampanie adwords

×