Przetargi o generalne wykonawstwo

Przetarg na wybór generalnego wykonawcy inwestycji deweloperskiej w Rzeszowie.

2015-04-02

Przetarg ograniczony z zachowaniem konkurencji obejmujący zapytanie o cenę i warunki wykonania budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: gazowa, wod-kan., elektryczna, c.o. i wentylacji mechanicznej; utwardzeniem i urządzeniem terenu na działkach nr 351/4, cz. 351/3 obr. 214 Staroniwa I przy ul. Widokowej w Rzeszowie o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań : 1 587,39 m2

W przypadku zainteresowania udziałem w przedmiotowym postępowaniu i otrzymaniem zaproszenia do złożenia oferty i materiałów, prosimy o wiadomość na adresy e-mail: info@wikana.pl, przetarg@wikana.pl.

Created by kampanie adwords

×