Przetargi o generalne wykonawstwo

PRZETARG NA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ W PRZEMYŚLU

2016-06-14

Przetarg ograniczony z zachowaniem konkurencji obejmujący zapytanie o cenę i warunki wykonania dla „Budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan., elektryczną, C.O. i wentylacji mechanicznej”, wchodzącego w skład całego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i budowlami m.in.: miejscami parkingowymi, wewnętrznym układem drogowym, wiatami śmietnikowymi, placami zabaw, mirami oporowymi na terenie oznaczonym wg ewidencji gruntów m. Przemyśla jako dz. nr 142/4, 142/5 i 142/8 oraz cz. 142/2 obr. 212 przy ul. Leszczyńskiego w Przemyślu” o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań: 1172,77 m2.

Informujemy iż termin złożenia ofert, ulega przedłużeniu do dnia 13 lipca 2016 r., do godziny 12:00. 

W przypadku zainteresowania udziałem w przedmiotowym postępowaniu i otrzymaniem zaproszenia do złożenia oferty i materiałów, prosimy o wiadomość na adresy e-mail: info@wikana.pl, a.mokrzanowska@wikana.pl.

Created by kampanie adwords

×