Przetargi o generalne wykonawstwo

PRZETARG NA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ W LUBLINIE

2017-01-13

Przetarg ograniczony z zachowaniem konkurencji obejmujący zapytanie o cenę i warunki wykonania dla inwestycji pn.:

„Zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej budynków B1, B7, B8 z usługami i wielostanowiskowym garażem podziemnym – jako etap I oraz budynków B2, B3, B6 z wielostanowiskowym garażem podziemnym – jako etap II inwestycji w rejonie ulic Ks. L. Zalewskiego i A. Słomkowskiego w Lublinie, wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, kanalizacji deszczowej, instalacji c.o., gazowej, wentylacji, technologii kotłowni, instalacji elektrycznych) oraz instalacji zewnętrznych (kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej zalicznikowej oświetlenia terenu) pochylnią do garażu, osłoną śmietnikową, miejscami postojowymi, dojściami i drogami wewnętrznymi.”   

Termin nadsyłania ofert do dnia 15.02.2017 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w przedmiotowym postępowaniu i otrzymaniem zaproszenia do złożenia oferty i materiałów, prosimy o wiadomość na adresy e-mail: info@wikana.pl, a.mokrzanowska@wikana.pl.

Created by kampanie adwords

×