Przetargi o generalne wykonawstwo

PRZETARG NA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ W LUBLINIE

2015-09-03

Przetarg ograniczony z zachowaniem konkurencji obejmujący zapytanie o cenę i warunki wykonania „Budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego jako B3 wraz z parkingiem podziemnym, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. Lublin, rejon ul. Kryształowej, dz. nr 37/5, 32/4, 35/4, 32/5, 30/10, 32/3, obręb: 27-Rury Bonifraterskie, ark. 12.” o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań: 1663,80 m2.

W przypadku zainteresowania udziałem w przedmiotowym postępowaniu i otrzymaniem zaproszenia do złożenia oferty i materiałów, prosimy o wiadomość na adresy e-mail: info@wikana.pl, a.mokrzanowska@wikana.pl.

Created by kampanie adwords

×