Przetargi o generalne wykonawstwo

PRZETARG NA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM

2016-04-12

Przetarg ograniczony z zachowaniem konkurencji obejmujący zapytanie o cenę i warunki wykonania dla „Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych B i C z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, ciągami pieszo-jezdnymi, chodnikami, miejscami postojowymi, placykiem gospodarczym z wiatami śmietnikowymi położonego przy ulicy Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim; obejmujący dz. nr 5649/1, 5649/2, obr. 0003 Janów Lubelski IV” o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań: 2.683 m2.

W przypadku zainteresowania udziałem w przedmiotowym postępowaniu i otrzymaniem zaproszenia do złożenia oferty i materiałów, prosimy o wiadomość na adresy e-mail: info@wikana.pl, a.mokrzanowska@wikana.pl.

Created by kampanie adwords

×