Przetargi o generalne wykonawstwo

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGUNA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ W RZESZOWIE.

2015-07-17

Informujemy, iż przetarg ograniczony ogłoszony dnia 02.04.2015 r.  na generalne wykonawstwo budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami: gazowa, wod-kan., elektryczna, c.o. i wentylacji mechanicznej; utwardzeniem i urządzeniem terenu na działkach nr 351/4, cz. 351/3 obr. 214 Staroniwa I przy ul. Widokowej w Rzeszowie zakończył się bez wyłonienia wykonawcy spośród zgłoszonych podmiotów.

Dziękujemy uczestnikom przetargu za złożenie ofert i udział w procesie wyboru wykonawcy oraz zapraszamy do dalszej współpracy przy nowych projektach.

Created by kampanie adwords

×