Przetargi o generalne wykonawstwo

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ W TARNOBRZEGU.

2016-08-24

Informujemy, iż przetarg ograniczony ogłoszony dnia 17.05.2016 r. na generalne wykonawstwo zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi w garażu podziemnym oraz na terenie działki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (układ dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, plac zabaw dla dzieci) infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w tym: rozbiórki istniejących budynków i budowali oraz infrastruktury podziemnej i nadziemnej kolidującej z projektowanymi budynkami na działkach nr  2000, 2002/5, 1998/3 przy ul. Targowej w Tarnobrzegu – ETAP I INWESTYCJI, BUDYNEK A” o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań: 2.466,87 m2., został zakończony.

Spośród zgłoszonych podmiotów Inwestor ocenił za najkorzystniejszą, ofertę przedstawioną przez Firmę „REM” Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzelowie, Malinie 550, z którą to podpisał umowę na kompleksową realizacje zadania.

Dziękujemy uczestnikom przetargu za złożenie ofert i udział w procesie wyboru wykonawcy oraz zapraszamy do dalszej współpracy przy nowych projektach.

Created by kampanie adwords

×