Przetargi o generalne wykonawstwo

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU NA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY INWESTYCJI DEWELOPERSKIEJ W LUBLINIE.

2015-09-09

Informujemy, iż przetarg ograniczony ogłoszony dnia 30.04.2015 r.  na generalne wykonawstwo budynku wielorodzinnego B2 z garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o. z węzłem cieplnym, wentylacji mechanicznej, elektrycznymi, teletechnicznymi; z zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, elektryczną oświetlenia terenu; z drogami dojazdowymi, zjazdem do garażu podziemnego, naziemnymi miejscami parkingowymi, murami oporowymi, chodnikami, altaną śmietnikową, placem zabaw – jako I etap zespołu budynków wielorodzinnych B2 i B3 na działkach nr: 32/5, 32/4, 37/5, 35/4 przy ul. Kryształowej w Lublinie  o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań : 4511,56 m2  został zakończony.

Spośród zgłoszonych podmiotów Inwestor ocenił za najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez firmę SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Rzeszowie, z którą to podpisał umowę na kompleksową realizacje zadania.

Dziękujemy uczestnikom przetargu za złożenie ofert i udział w procesie wyboru wykonawcy oraz zapraszamy do dalszej współpracy przy nowych projektach.

Created by kampanie adwords

×