Konkursy urbanistyczno - architektoniczne

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEGO

2015-09-25
na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy ul. Targowej w Tarnobrzegu, zorganizowanego w formie współzawodnictwa zamkniętego.

Organizator Konkursu – Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jota Sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w Lublinie niniejszym informuje o rozstrzygnięciu konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy ul. Targowej w Tarnobrzegu zespołem budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zorganizowanego w formie współzawodnictwa zamkniętego.

Spośród otrzymanych prac Konkursowych najwyższa ocenę przyznano koncepcji opracowanej przez BIURO ARCHITEKTONICZNE JACEK WĘGLARSKI z siedzibą w Krakowie przy ul. Rydlówka 32.

Dziękujemy uczestnikom Konkursu za nadesłanie prac Konkursowych oraz zapraszamy do dalszej współpracy przy nowych projektach

Created by kampanie adwords

×