Konkursy urbanistyczno - architektoniczne

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEGO

2015-09-25
na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy ul. Leszczyńskiego w Przemyślu, zorganizowanego w formie współzawodnictwa zamkniętego.

Organizator Konkursu – Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Salix Sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w Lublinie niniejszym informuje o rozstrzygnięciu konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy ul. Leszczyńskiego w Przemyślu zespołem budynków mieszkalnych wielorodzinnych (wraz z rozwiązaniami towarzyszącymi organizacji budownictwa wielorodzinnego, w szczególności miejsce zabaw i rekreacji, miejsca parkingowe, architektura zieleni) na działkach o numerach 142/4, 142/5, 142/8 o łącznej powierzchni 17 313m2, zorganizowanego w formie współzawodnictwa zamkniętego.

Spośród otrzymanych prac Konkursowych najwyższa ocenę przyznano koncepcji opracowanej przez BIURO ARCHITEKTONICZNE WIERCIOCH z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rynek 8.

Dziękujemy uczestnikom Konkursu za nadesłanie prac Konkursowych oraz zapraszamy do dalszej współpracy przy nowych projektach.

Created by kampanie adwords

×