Mieszkanie dla Młodych

Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych to nowy rządowy program dopłat do kredytów hipotecznych, powszechnie nazywany Mieszkaniem dla Młodych. Jest następcą programu Rodzina na Swoim i ma na celu wspieranie młodych ludzi kupujących swoje pierwsze mieszkanie lub dom.

Warunki i zasady obowiązujące przy kredytach z dopłatami Skarbu Państwa

W programie Mieszkanie dla Młodych pomoc będzie jednorazowa i będzie miała formę wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Dzięki temu poprawi się zdolność kredytowa klienta i obniżą się raty spłacane przez cały okres kredytowania. Bank Gospodarstwa Krajowego (opiekun programu) przeleje środki na rachunek dewelopera, nie trafią one więc ani na konto klienta, ani do banku udzielającego kredytu. Klient zaciąga kredyt w banku komercyjnym, który podpisał umowę z BGK. Po uruchomieniu kredytu bank pomniejsza kwotę kapitału o sumę dofinansowania i zwraca się do BGK o zwrot środków.

Jeśli mimo dopłaty klient nie uzyska odpowiedniej zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić jego rodzice czy inni bliscy. Ustawa wymienia następujące osoby: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

Kto może się ubiegać o kredyt z dopłatami Skarbu Państwa

Zgodnie z ustawą, kredyt z dopłatami Skarbu Państwa w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych" przewidziany jest dla:

 1. Osób w wieku do 35 lat, przy czym osoba, która w danym roku kończy 35 lat może skorzystać z programu do końca danego roku. W przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego współmałżonka.
 2. dla małżeństw,
 3. dla osób samotnie wychowujących przynajmniej jedno dziecko:
  • małoletnie
  • bez względu na jego wiek, na które jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny,
  • do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych,
 4. dla singli;

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli kredytobiorca w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego nie jest:

 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 • osobą, której przysługuje w całości lub w części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny;
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;


Specyfika lokali mieszkalnych, których zakup może zostać objęty kredytem preferencyjnym

 1. lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium RP,
 2. pochodzi z rynku pierwotnego,
 3. w przypadku małżeństw i osób samotnie wychowujących dziecko powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 100 m2,
 4. cena mieści się w limitach cenowych wyznaczonych dla danej gminy,


Limity cen dla Programu Mieszkanie dla Młodych

NAZWA WOJEWÓDZTWA GMINA Limity cenowe m2
woj. lubelskie m. Lublin 4230,48 zł
Gminy sąsiadujące 3564,48 zł
pozostałe 2970,40 zł
woj. podkarpackie m. Rzeszów 4105,20 zł
Gminy sąsiadujące 3678,13 zł
pozostałe 3251,05 zł
pozostałe 3 549,50 zł

 

Wysokość wsparcia

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi odpowiednio:

 • w przypadku singli i bezdzietnych małżeństw 10% wartości odtworzeniowej nabywanego mieszkania. Wartość jest ustalana w oparciu o wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 mieszkania w danej lokalizacji oraz rzeczywistą powierzchnię użytkową tego lokalu (iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i wartości wskaźnika). Dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2 podstawą dla określenia dopłaty będzie 50 m2.
 • małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci mogą liczyć na kwotę wsparcia w wysokości 15% nabywanego mieszkania. Dla tych osób także obowiązuje ograniczenie dofinansowania do powierzchni użytkowej 50 m2.
 • jeżeli osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko w okresie 5 lat od zakupu mieszkania, będzie możliwe ubieganie się o kolejne 5% dopłaty. Wniosek o spłatę części kredytu nabywca składa w okresie 6 miesięcy od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka. Dopłata ma charakter jednorazowy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE : http://www.mieszkaniedlamlodych.com/

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z rządowego programu wsparcia Mieszkanie dla Młodych zapraszamy do kontaktu, podczas którego nasi Doradcy Klienta, przedstawią informacje o mieszkaniach, w naszych inwestycjach, objętych programem.

Created by kampanie adwords

×