Konkursy urbanistyczno - architektoniczne

2016-04-04
Organizator Konkursu – Wikana S.A. z siedzibą w Lublinie – przekazuje do wiadomości  wyniki rozstrzygniętego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji ...
2016-03-30
Organizator Konkursu Wikana S.A informuje, że ze względu na znaczną ilość otrzymanych prac i ich wyrównany wysoki poziom, Komisja Konkursowa zadecydowała o przesunięciu terminu ...
2016-02-08
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy ul. Św. Rocha w Rzeszowie dla dwóch zamierzeń inwestycyjnych: I zamierzenie: Budowa zespołu dwóch ...
2015-09-25
Organizator Konkursu – Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Salix Sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w Lublinie niniejszym informuje o rozstrzygnięciu konkursu ...
2015-09-25
Organizator Konkursu – Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jota Sp. komandytowo-akcyjna z siedzibą w Lublinie niniejszym informuje o rozstrzygnięciu konkursu ...

Created by kampanie adwords

×