Konkursy urbanistyczno - architektoniczne

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy ul. Św. Rocha w Rzeszowie.

2016-02-08

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy ul. Św. Rocha w Rzeszowie dla dwóch zamierzeń inwestycyjnych:

I zamierzenie:

Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi w garażu podziemnym oraz na terenie działki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (układ dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, plac zabaw, wiata śmietnikowa, infrastruktura techniczna i mury oporowe) zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych: 2200/24, 2200/25, 2200/26, 2200/27, 2200/28, 2200/29, 2200/30, 2200/31, 2200/32, 2200/33, 2200/71, obr. 221 o łącznej powierzchni ok. 0,5200 ha

II zamierzenie:

Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi w garażu podziemnym oraz na terenie działki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (układ dróg wewnętrznych i ciągów pieszych, plac zabaw, wiata śmietnikowa, infrastruktura techniczna i mury oporowe) na działkach nr: 2200/18, 2200/14, 2200/36, 2200/39, 2200/42, 2200/45, 2200/48, 2200/84, 2200/38, 2200/41, 2200/44, 2200/47, 2200/96, obr. 221 o łącznej powierzchni ok. 0,8000 ha.

Termin złozenia prac do 25.03.2016 r.

Created by kampanie adwords

×