Konkursy urbanistyczno - architektoniczne

Konkurs urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy ul. Św. Rocha w Rzeszowie - KOMUNIKAT

2016-03-30

Organizator Konkursu Wikana S.A informuje, że ze względu na znaczną ilość otrzymanych prac i ich wyrównany wysoki poziom, Komisja Konkursowa zadecydowała o przesunięciu terminu ogłoszenia wyników na opracowanie koncepcji zagospodarowania działek przy ul. Św. Rocha w Rzeszowie, zgodnie z punktem 6.2 Regulaminu Konkursu.

Wyniki Konkursu zostaną Państwu ogłoszone oraz udostępnione na stronie internetowej do dnia 01.04.2016 r.

Created by kampanie adwords

×