Biuro prasowe

informacja prasowa  grupa wikana kontynuuje gruntowną restrukturyzację

INFORMACJA PRASOWA Grupa Wikana kontynuuje gruntowną restrukturyzację

2014-05-27
Grupa Wikana zanotowała w 2013 r. 78,91 mln zł przychodów ze sprzedaży i 19,24 mln zł straty netto, wobec odpowiednio 94 mln zł i 23,38 mln zł straty rok wcześniej (po przekształceniu). Rozpoznane wyniki za lata 2013 i 2012 to następstwo zmian w polityce rachunkowości i konserwatywnej wyceny posiadanych przez Grupę Wikana aktywów.

- W ramach procesu restrukturyzacji przyjęliśmy konserwatywne podejście do wyceny posiadanych aktywów, jak również położyliśmy duży nacisk na poprawę jakości prezentowanych danych finansowych. W rezultacie tych zmian zdecydowaliśmy się dokonać korekt wyniku za 2012 r., jak również, w efekcie dokonanych odpisów m.in. na sporne zobowiązania, zachowawczo oszacowaliśmy rezultat za 2013 r. Wierzymy, że zmiana w polityce sprawozdawczości sprawi, że zarówno dla profesjonalnych analityków jak i szeroko rozumianych inwestorów wyniki Wikany będą bardziej przystępne i możliwie najbardziej, naszym zdaniem,  wiarygodne. Wykazane wyniki  mają w przeważającej większości charakter księgowy. Sytuacja Grupy Wikana, wymagająca kontynuacji działań restrukturyzacyjnych, jest wyraźnie stabilna. Mamy duży potencjał do generowania dodatnich wyników finansowych – powiedział Sławomir Horbaczewski, prezes Wikana S.A.

 

Grupa Wikana zamierza w jak największym stopniu wykorzystać poprawiającą się sytuację w branży deweloperskiej. Obecnie Spółka kontynuuje realizację wcześniej rozpoczętych projektów deweloperskich w: Lublinie („Miasteczko Wikana B12”, „Oranżeria”, „Osiedle Marina 3”, „Sky House”), Rzeszowie („Osiedle Panorama III”, „Zielone Tarasy II”), Zamościu („Osiedle Świerkowa Aleja”) oraz Piasecznie („Cisowy Zakątek”). W 2014 r. spółka zamierza uruchomić, na posiadanych już działkach, budowę ok. 0,5 tys. mieszkań, w tym w Krośnie i Janowie Lubelskim, a także kolejny projekt w Śródmieściu Rzeszowa.

 

- Planowane i bieżące inwestycje będziemy finansować zarówno ze środków własnych, pochodzących z bieżącej działalności jak i finansowania zewnętrznego. Nie wykluczamy: emisji akcji w ramach oferty prywatnej, emisji  obligacji, jak również pozyskania nowych kredytów bankowych – dodał Horbaczewski.

Created by kampanie adwords

×